Personalen på Science Park Borås fördjupar kunskapen kring de globala målen

Agenda 2030 blir allt viktigare för företag och verksamheter runt om i Sverige, det märker företaget Trossa, som är experter på hållbar verksamhetsutveckling. I torsdags 7 november höll de en heldagsutbildning för alla medarbetare på Science Park Borås som ville vässa sina kunskaper ytterligare.

För Science Park Borås är kunskap om FN:s globala mål en viktig del i uppdraget att stötta företag i omställningen till hållbara värdekejdor. Målen som formulerades 2015 utgör numera en allt viktigare del av företagens och organisationernas verksamhet.

– Intresset har ökat enormt och vi märker tydligt att hållbarhet både som begrepp och område har breddats, från att tidigare nästan enbart handlat om miljö till att idag omfatta flera delar såsom HR-frågor, ekonomi, strategi, affärsmodeller, till att motverka korruption och göra schyssta affärer. Med andra ord: målet att nå övergripande är att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt, säger Lotta Amsén, statsvetare och kursledare från Trossa.

Det är inte bara företag som drivs av konsumenternas krav på omställning eller branscher som främst drivs av regleringar eller investerare som jobbar aktivt med frågorna, utan hållbarhet genomsyrar alla branscher idag.
För Science Park Borås är det viktigt att förstå innebörden av målen och att översätta detta till företagen, menar Erik Bresky, VD på Science Park i Borås.

– Målen är ledstjärnor i vårt arbete och att vi måste kunna använda vår kunskap som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi arbetar med FN:s globala mål som drivkraft för förändring till en bättre värld. Jag märker stor skillnad bland företagen idag som är mer mogna och har ett annat förhållningssätt till frågorna, vilket skapar bättre förutsättningar till omställning, säger han.

Utmaningen som diskuterades under dagen är att ”ta hem det”, det vill säga att kunna bryta ner de övergripande globala målen och göra dem till sina egna. Ett företag som lyckats med det är IKEA, enligt Lotta Amsén.

– Jag tycker att IKEA har kunnat påvisa och redovisa att man som företag har tolkat hem de globala målen och lyckats kopplat de till sina egna fokusområden och mål på ett tydligt sätt, säger hon.

Essensen av utbildningen är att mycket handlar om att kunna konkretisera ”ta hem de globala målen till en lokal nivå” och att formulera verksamhetens ansvar och bidrag. Till detta görs relevans- och väsentlighetsanalyser, skapa tydlig styrning och att kunna redovisa och kommunicera vad man gör och har uppnått. Ledordet i hela processen är transparens och att få det att hända genom partnerskap.

Utbildningen avslutades med denna video som knöt ihop dagen.

Good life goals

Trossa och Science Park Borås kommer att jobba vidare tillsammans inom ramen för Textile Fashion 2030.