Samverkan kritisk för svensk konkurrenskraft

En aktör som blir allt viktigare i regeringens satsningar på ökad samverkan är alla de science parks som finns runt om i landet och som oförtrutet jobbar med att knyta samman universitet och högskolor med näringslivet.

– Sverige har ett mycket bra ekosystem, men det kan bli ännu bättre. Och där har exempelvis science parks en viktig roll då de kan hjälpa nystartade företag att bygga en stabil grund med både tydliga produktidéer och bra bemanning på ledande poster och i styrelser, saker som annars ett entusiastiskt nystartat bolag inte alltid kan hantera själva, säger Mikael Damberg i en artikel om svensk forskning hos Mediaplanet.

Foto: Miranda Karlsson