Innovation Square

Innovation Square är ett gränsöverskridande projekt riktat mot den Svenska inredningsvärdekedjan. Projektet för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, samt världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Tillsammans skall vi utforma konkreta produkter och tjänsteinnovationer som svarar upp mot utmaningar på hållbarhetsproblem inom det rumsliga, både i privata och offentliga miljöer.

Innovation Square ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Det yttrar sig som en mätbar internationell närvaro bland de deltagande företagen, ökad attraktionskraft bland morgondagens arbetskraft, tydligare hållbarhetsfokus och kravställning inom inredningsbaserade upphandlingar på nationell nivå samt ett bättre holistiskt hållbarhetsarbete.

Projektet knyter an till långsiktiga strategiska målsättningar från intressenter så som Borås Stad, kommunalförbunden, TEKO och de akademiska miljöerna kopplade till sakfrågorna. I ett europeiskt och internationellt perspektiv ska projektet bidra till att föra Sverige närmare de internationella Paris-målen för 2020.

Projektmål

Innovation Square ska bidra till ett antal banbrytande innovationsprojekt inom det rumsliga som fungerar som exempel på ”good practice” för innovation i rummet där material, produkter och tjänster fungerar som ett ”interface” och skapar en helhet i rummet.

Samarbetspartners

 • Science Park Borås / Smart Textiles
 • Smart Housing Småland
 • Interior Cluster Sweden

Övriga samarbeten

 • RISE
 • Högskolan i Borås
 • ArcInTex
 • Re:Textile
 • Inredia

Finansiärer

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen

Tidsram

Start: 2017-01-01

Slut: 2019-12-31

Projektledare

Erik Valvring

Läs mer

Slutrapport