Statsministern satsar på inkubatorer och science parks!

Stefan Löfven och det Nationella innovationsrådet som inrättades för två år sedan adresserar nu att vi måste ta tag i Sveriges innovationskraft på riktigt. I en debattartikel i Ny Teknik tidigare i veckan skrev statsministern att vi aldrig kan nöja oss med en andraplats i innovationskraft, hänvisat till affärstidningen Bloombergs rankning av världens mest innovativa ekonomier tidigare i år. Där kom Sverige kom på en andraplats, efter Sydkorea. Det duger inte, menar Stadsministern.

Foto: AP Photo/Michel Euler

Den svenska staten har sedan det Nationella innovationsrådet inrättades åstadkommit en rad positiva förändringar för svensk innovationskraft. På rekordtid har man strukturerat om det statliga riskkapitalet, upprättat en ny struktur för att möta digitaliseringens utmaningar, ställt om förutsättningarna för de många hundra miljarder kronor som årligen används för offentlig upphandling till att på ett nytt sätt kunna främja innovation, utvecklat en ny helhetssyn för Life Science-frågor, inlett satsningar för att utveckla kompetensen i landets små och medelstora företag, samt lanserat strategiska samverkansprogram med över etthundra aktörer från näringsliv, myndigheter och forskning för att möta några av de största samhällsutmaningarna inom transporter, smarta städer, resurseffektivitet och morgondagens material. Det här är satsningar som inte bara har stärkt Sveriges innovationskraft – utan också väckt andra länders intresse, skriver Stefan Löfven i debattartikeln.

Men i Sverige ska vi aldrig nöja oss med några andraplatser. Ett land som inte konstant strävar efter att vara främst, som slarvar med investeringar och reformer, finner sig snabbt i den globala ekonomins kölvatten. Därför utökar det Nationella innovationsrådet sin kapacitet med nya uppgifter på sin agenda:

– Att fortsätta att ta fram nya lösningar för att snabbt och skräddarsytt rusta Sverige för digitaliseringen, inte minst för att Sverige ska anpassa sitt utbildningssystem för en ny tid, på såväl gymnasie- och högskolenivå som i vuxen och för ett livslångt lärande.

– Att på bästa sätt möta upp den globala efterfrågan som nu skapas genom samtliga länders förpliktigande antagande av FN:s Agenda 2030.

– Att ta oss an den uppsjö av strategiska frågeställningar som belysts genom samverkansprogrammens arbete, såsom bättre samordning i den offentliga styrningen och nödvändiga regelförändringar.

– Att på ett bättre sätt erbjuda innovativa företag förutsättningar för att testa nya affärsmodeller och tekniska lösningar i en avgränsad miljö, och tillsammans med landets inkubatorer, science parks och högskolesektor stärka det svenska innovationssystemet.