Textilberg och missbruk när Science Park Borås intar Almedalen

Science Park Borås och Högskolan i Borås deltar på Västsvenska Arenan under Almedalsveckan 30 juni-7 juli på Gotland. Med tre seminarier, som på olika sätt tar upp omställningen från linjär till cirkulär ekonomi, vill Science Park Borås belysa hur vi kan skapa en bättre värld genom hållbara innovationer.

– Vi är en katalysator för att hitta nya affärsmodeller, från linjära till mer cirkulära, som inte bara handlar om 100 procent nytt. Vi vill tvärtom skapa nya värden till världen av det som redan finns. Om vi tar kläder som exempel så ser vi en förändrad konsumtionshierarki, där fundamentet för affärsmodellen är att förlänga livslängden på plaggen genom att uppgradera, laga, hyra, låna, byta, köpa begagnat, vårda och där köp av nya kläder bara utgör toppen av konsumtionspyramiden. Vi anser att det går att förena valfrihet med hållbarhet och vi arbetar för att skapa en bättre värld genom hållbara innovationer. Om detta vill vi berätta för politiker, beslutsfattare och övriga intresserade på Almedalen, säger Erik Bresky, verksamhetschef på Science Park Borås.

Två av tre seminarier som Science Park Borås anordnar tillsammans med Högskolan i Borås tar sin utgångspunkt i Science Parks verksamhetsområde textil. Det första seminariet med rubriken ”Textilberget växer – varför bränner vi upp framtidens mode?” handlar om insamling och återvinning av uttjänt textil. I Sverige slänger vi 200 ton textilier i soporna. Varje dag. Nu vill politikerna införa producentansvar för textil och se kraftigt ökad återvinning och återbruk. Fråga är hur ska det gå till – och vad krävs för att skapa ett cirkulärt flöde för uttjänt textil? Tillsammans med Wargön Innovation och RISE besvaras dessa frågor.

Det andra seminariet har rubriken ”Från missbruk till återbruk: ta makten över din garderob” och tar upp hur vi kan återanvända och göra om kläderna vi har i vår garderob. Vi får stifta bekantskap med projektet F/act Movement som följer 10 personer med köpstopp av kläder under 6 månader. En representant (factivist) är på plats och vi vår veta hur hen påverkades och vilka nya möjligheter som öppnades upp.

Det tredje seminariet ”Vad gör minskad miljöpåverkan för den ekonomiska tillväxten?” hämtar underlag från Science Parks verksamhetsområde konsumtion. Forskning visar att vi svenskar tror att vår konsumtion har minskat, men statistiken visar att den faktiskt ökat. Vårt köpbeteende behöver ändras för att nå Sveriges uppsatta miljömål, samtidigt som handeln och landets ekonomi bygger på ekonomisk tillväxt. Hur får vi den här ekvationen att gå ihop? Denna fråga diskuteras och vi får också ta del av en unik studie om framtidens konsumtionstrender gjord av Kairos Futures med efterföljande panelsamtal med representanter från politiken, näringslivet och akademin. Seminariet sker i samarbete med Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren.

– Det kommer att bli tre väldigt givande seminarier ihop med det övriga programmet som erbjuds
på arenan. Jag tror och hoppas att dagarna kommer locka en stor grupp intressenter, säger Erik Bresky.

Läs mer om Högskolan i Borås/Science Parks program i Almedalen

https://www.hb.se/Om-hogskolan/Aktuellt/Evenemang/Almedalen/Almedalen-2019/