Innovation Square bidrar till hållbar inredning i det offentliga rummet

  1. Inom ramen för fokusområdet Arkitektur & Interiör driver Smart Textiles sedan början på 2017 tillsammans med Science Park Borås projektet Innovation Square. Projektet kommer att involvera 15 företag verksamma inom inredning och design från hela Sverige.

Innovation Square ska initiera och driva ett antal innovationsprojekt inom det rumsliga som visar på bra exempel för hållbar innovation i rummet. Projektet för samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare, samt världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Det innefattar innovationer, produktutveckling och affärsmodeller för en cirkulär ekonomi inom inredningsvärdekedjan. I detta kan exempelvis ingå att bidra till att stärka kunskapen och utveckla rutiner inom offentlig sektor för att göra mer medvetna val vid upphandling och inredning av offentliga miljöer.

– Det finns många outnyttjade möjligheter när man implementerar cirkulärt tänk på ett innovativt sätt och jag ser fram emot att arbeta med innovationsprojekt som kan skapa nya möjligheter för elever och lärare i skolan, säger projektledare Erik Valvring.

Innovation Square ska även bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Projektet knyter också an till långsiktiga, strategiska målsättningar från externa intressenter däribland Borås Stad, kommunalförbunden, TEKO, och de akademiska miljöerna kopplade till sakfrågorna. I ett europeiskt och internationellt perspektiv ska projektet bidra till att föra Sverige närmare de internationella Paris-målen för 2020.

Till projektets förfogande finns tre Forsknings- och Innovationslab som kommer att stödja innovationsprojektet och de deltagande företagen. Smart Textiles bidrar med två lab inom forskningsmiljöer med koppling till textil design, arkitektur, materialutveckling och prototypframtagning och Smart Housing tillhandahåller miljöer som involverar materialutveckling, användningsområden och prototypverkstäder inom området trä.

Mer om projektet
Innovation Square är ett samverkansprojekt mellan Smart Textiles (huvudägare), Smart Housing och Interior Cluster Sweden. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, VGR och deltagande företag.
Projektet leds av Projektledare från Science Park Borås och Smart Housing i Småland.

För mer information kontakta projektledare Erik Valvring, Science Park Borås.

Läs ursprungsartikeln på Smart Textiles hemsida här.