Innovationslabb om framtidens boende

Hallå där! Johanna Lindblad, samordnare för design för en hållbar livsstil inom Klimat 2030. Du var med förra veckan på ett innovationslabb om hur framtidens boenden och kvarter ska se ut tillsammans med kreatörer och personer från industri, handel och offentlig sektor.
Vad gjorde ni?
Johanna Lindblad

– Vi jobbade i fem grupper om fem där vi utforskade två individer plus en familj, så kallade personas. De har vi hämtat från vår framtidsspaning kring framtidens hållbara konsument och diskuterade deras användning av badrum, matplats respektive hemmakontor. Fokus har varit på lösningarna för att underlätta för mer klimatsmarta livsstilar.

Vad var syftet med labbet?

– Att få deltagarna att lära känna framtidens konsument och ta fram olika attraktiva lösningar för den målgruppen, med förhoppningen att någon aktör tar idén vidare.

Vad kom ni fram till?

– Tre grupper visade spännande lösningar där det privata arbetsrummet och matplatsen flyttat ut i det offentliga. De såg lite olika ut, men gemensamt var olika sorters lokaler, öppna för allmänheten, med en värd på plats och utan krav på konsumtion. Det skulle göra det möjligt att leva på mindre yta, göra det roligare att bjuda ”hem” gäster och minska tiden i klimatbelastande transporter till jobb. Kanske enklast kan beskrivas som ett bibliotek med många fler funktioner än idag.

Vad tar du med dig till Science Park i Borås?

– Jag tar med mig två intensiva dagar med givande diskussioner som gav nya tankar och idéer för en hållbar livsstil. Hoppas att dessa frön ska gro vidare i något sammanhang. Den 23-24 oktober i år arrangerar vi på Science Park Borås en Nationell Verkstad om hållbara livsstilar och konsumtion då vi kommer att lyfta fram flera perspektiv som berördes under labbet. Så boka in dessa datum redan nu!

Vilka deltog?

– Vi var cirka 25 deltagare från både små och stora företag samt personer från olika kreativa näringar som t ex designers och arkitekter. Det var en imponerande hög kompetens och erfarenhet bland deltagarna kring boendefrågor och samhällsbyggnad.

Om innovationslabbet och Klimat2030

Arrangemanget anordnades av Business Region Göteborg som en del av Västra Götalandsregionens satsning Klimat 2030, med målet om en fossiloberoende region till 2030. Klimat 2030 tar avstamp från fyra fokusområden: Hållbara transporter, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. Totalt finns det 12 satsningar inom dessa fyra fokusområden. Innovationslabbet är en del av satsningen ”Design för en hållbar livsstil” som ryms inom fokusområdet Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster.