Spaning på framtidens konsument

Science Park Borås och Västra Götalandsregionen har gett Kairos Future i uppdrag att undersöka vad morgondagens konsumenter kommer att efterfråga. Vilka hållbarhetstrender finns runt hörnet och vilka är de mest framträdande konsumentgrupperna som kommer bidra till omställningen? Nu presenteras resultatet.
Över 100.000 inlägg om hållbarhet på sociala medier har samlats in. Med hjälp av AI-baserade metoder som kombinerats med kvalitativa genomgångar och samordning med konsumentdatabasen Orvesto har sex
tydliga konsumentgrupper samt ett antal trender som driver utvecklingen mot hållbar konsumtion på olika sätt utkristalliserats. Undersökningen har gjorts i samverkan med ett antal intressenter från näringsliv, akademi och civilsamhälle.

”Vi vill att studien ska kunna hjälpa företag och organisationer att förstå framtidens konsument och skapa nya affärsmöjligheter”, menar Erik Bresky VD på Science Park Borås, som tycker att spaningen visar att
innovationsmiljön i Borås ligger helt rätt för att skapa den nationella arena för cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion som Science Park Borås vill etablera.

Läs om konsumentgrupperna och trenderna i pdf:en ”Möt framtidens konsument”

Studien kommer att presenteras i Almedalen i samband med seminariet: ”Hur vi förenar hållbarhet med ökad konsumtion” onsdagen 3 juli kl. 14:15-15:00 på Västsvenska Arenan, då kommer också en film om studien att premiärvisas, så håll koll på våra sociala medier efter seminariet.