Hon tar plats i regeringens referensgrupp för cirkulär ekonomi

Birgitta Losman, som är högskolans och Science Parks hållbarhetsstrateg, har blivit utsedd att ingå i en referensgrupp som ska stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Som expert på hållbarhet kommer Birgitta Losman bland annat att ge råd om var det finns hinder och motverkande styrmedel som hindrar utvecklingen av cirkulär ekonomi samt att föreslå konkreta åtgärder.

– Cirkulär ekonomi är basen i vårt arbete vid Science Park Borås och det känns väldigt viktigt att regeringens delegation vill använda våra kunskaper när förslag till regeringen ska tas fram, säger Birgitta Losman.

Referensgruppen har bildats av den delegation för cirkulär ekonomi som inrättades 2018 av regeringen och leds av Åsa Domeij (hållsbarhetschef på Axfood och tidigare riksdagsledamot), som också sammankallar referensgrupperna. Det övergripande syftet med gruppens och delegations arbete är att både minska miljö- och klimatpåverkan samt stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.

Första mötet med referensgruppen ägde rum 14 juni i Stockholm.