Resultat av workshops under Nationell verkstad 23-24 oktober 2019

Med gemensam kunskap och kreativa processer tog vi oss an utmaningar kopplade till den hållbara konsumtionen. I fyra parallella workshoppass arbetade vi med utmaningar kopplade till inredning, mode, konsumtion i kvarteret och semester.

Alla grupper arbetade enligt en designmedtodik för hållbar livsstil, en guide som tagits fram av Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. Processen finns beskriven mer utförligt i Designguide för hållbara livsstilar.

Utmaningarna utgick även från sex konsumentgrupper, som identifierats som framtidens hållbara konsument och viktiga för omställningen. Vi fokuserade på en eller ett par av konsument­grupperna. Dessa konsumentgrupper presenteras i rapporten Möt framtidens konsumenter. Vi har även tagit fram en kort film som presenterar dessa grupper på ett trevligt sätt.

Genom att utgå från konsumentgrupperna blev workshoppassen en behovsstyrd utvecklings­process, enligt den designprocess som presenteras i guiden. Ett arbetssätt som är bra för att hitta lösningar bortom dagens system och gränser.

Vid frågor, kontakta Johanna Lindblad, projektledare för Nationell verkstad, vid Science Park Borås.

Inredning

Dagens inredning är designad för en relativt kort livslängd och det är ovanligt att de återanvänds eller renoveras. Vad krävs för att ändra detta ohållbara beteende som finns hos företag, offentlig verksamhet och privatpersoner? Utmaningen ligger säkert både på produktdesignen och kring vilka möjligheter som erbjuds för att cirkulera inredning.

Sammanfattning – inredning

Mode

Konsumenter visar idag allt större intresse för hållbart mode och efterfrågar nya hållbara alternativa sätt att förnya garderoben. Trendig vintage, re-design tjänster, reparationstjänster och hyrlösningar växer fram. Men går det att tjäna pengar på dessa nya hållbara alternativ? Vilka lösningar måste fram? Hur ser drivkrafterna och behoven ut för olika konsumentgrupper?

Sammanfattning – mode

Kvarterets konsumtion

För att det ska bli attraktivt att anamma en hållbar livsstil behövs nya tjänster och erbjudanden i kvarteret. Utmaningen är att förstå vilka och vem som ska erbjuda detta – finns det nya affärsmöjligheter eller ny samhällsservice som skapar värde för de boende?

Semester

Semester. Detta ljuvliga fenomen där vi gärna släpper både vardag och våra rutiner. Framtiden är här och det är dags att våra semestrar är med och bidrar med nya värden. Hur ser semester ut som är hållbar för såväl natur & klimat som människor och samtidigt stärker den lokala ekonomin?