Birgitta Losman får uppdraget att utreda producentansvaret för textil

Regeringen har utsett Birgitta Losman vid Högskolan i Borås och verksam vid Science Park Borås som särskild utredare för hur producentansvaret för textil ska utformas. Utredningen ska föreslå nödvändiga författningsförslag.

Dagens hantering av textil innebär stor miljöpåverkan. En fungerande insamling av textilavfall är en viktig förutsättning för ökad hållbarhet och potentialen för att öka återanvändning och förlänga livslängden på textilier är stor i Sverige. För att införa ett producentansvar blir en viktig del att definiera vilka textilprodukter som ska omfattas och vilka som ska anses vara producenter. Det finns redan idag många viktiga initiativ hos branschens aktörer, hos enskilda företag, i kommuner, branschorganisationer och ideella sektorn. Rätt hanterat kan producentansvar bli en viktig del av en mer cirkulär ekonomi.

– Jag har tidigare arbetat i ledningen för Sveriges kommuner och landsting och vet vikten av att lyssna in vad som fungerar i kommunerna. Idag jobbar jag i en unik miljö på Högskolan i Borås där man kan både textil och mode. Detta är erfarenheter som är en stor fördel i utredningsuppdraget, säger Birgitta Losman.

Utredningen har i uppdrag att föreslå ett producentansvar som säkerställer separat insamling av textilier för både återanvändning och textilavfall för återvinning, ett arbete som kommer att vara långt ifrån lätt, menar hon.

– Det kommer vara klurigt att få till nåt som både ger verklig miljönytta och som fungerar tillräckligt bra för alla aktörer, men detta är helt enkelt något som behöver göras för att klara de miljömål som Sverige har. Det är också viktigt att ta tillvara på de initiativ och erfarenheter som redan finns på marknaden idag.

Utredaren Birgitta Losman är samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås och hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås. Utredningen är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Utredningen ska redovisa sitt betänkande senast den 10 december 2020.

Läs mer om Ett producentansvar för textil .