Så ska Smart Textiles samarbeta i Silicon Valley

Ett prestigefullt stipendium ger Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås möjlighet att ytterligare stärka verksamhetens internationella position i Silicon Valley, USA. Stipendiet sträcker sig över 10 månader och är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Under stipendietiden, med start i november 2019, kommer Susanne Nejderås att utgå ifrån Nordic Innovation House i Palo Alto och arbeta för det svenska innovationssystemet tillsammans med Vinnova. Hon kommer också att vara en resurs för svenska företag och startups.

Smart Textiles som är en del av Science Park Borås är tillsammans med Textilhögskolan en erkänd aktör internationellt. Med hjälp av stipendiet kommer Susanne Nejderås att vidareutveckla möjligheterna för nya samarbeten mellan Smart Textiles och aktörer på plats i Silicon Valley.  Det övergripande målet innebär att Smart Textiles kan ta det viktiga steget till nästa fas och bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.

Genom inblick i kulturen i Silicon Valley och erfarenhet av en innovationsmiljö i världsklass hoppas Nejderås på en god omvärldsanalys för utvecklingen framåt både för Smart Textiles och Science Park Borås övriga verksamhet, men också för innovationsmiljön som byggts upp inom ramen för Textile Fashion Center. Lärdomar och kunskap som är bra att ta med vid en vidareutveckling av centrat som textilt nav i Sverige och internationellt.

Tydliga syften och mål

– Min huvudinriktning blir regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 som ska innehålla en internationell utblick. Jag kommer att ta med mig koncept från vårt arbete och introducera för intressenter på plats. Sedan skulle det vara väldigt spännande för oss att inleda någon form av samarbete med Stanford University, säger hon.

Den stundande vistelsen i Silicon Valley föranleddes av ett sju veckor långt Vinnovafinansierat pilotprojekt i våras för att undersöka möjligheterna för Smart Textiles att bli den internationell ledande innovationspartnern inom textil förnyelse. Silicon Valley är inte bara det globala centrat för high tech och innovation utan också ett eget ekosystem av företag, idéer, kapital och kultur. Med ett fellowship i ryggen öppnas nu dörrar som för en enskild företagare eller entreprenör hade varit på gränsen till omöjliga.

– Jag och Erik Bresky som är chef för Science Park Borås har spanat åt Silicon Valley i alla år för att få med den känslan som finns där hit till våra verksamheter och vårt innovationssystem, berättar hon.

Under pilotperioden hade hon flera möten som redan mynnat ut i nya nätverk och samarbeten. Relationer som redan resulterat i besök av representanter och forskare från Stanford University.

De praktiska förberedelserna är i full gång. Bostad och visum är ordnat och efter att ha bott in sig i ett par veckor kommer övriga familjemedlemmar att ansluta.