Julhälsning från Erik Bresky

Det lackar mot jul och jag vill summera ett händelserikt 2019. Först och främst vill jag inleda med att säga att vi har stärkt vår position som innovationspartner under året. Det märks i de aktiviteter vi deltar i och de uppdrag vi samordnar eller leder. För några år sedan var det knappt någon som pratade om cirkulär ekonomi, då gjorde vi aktiviteter inom området, och idag är det på mångas läppar. Våra drivkrafter och kärnvärden kring just cirkulär ekonomi och hållbarhet ligger därför helt rätt i tiden och det visar sig tydligt i de projekt vi driver, som alla skapar nytta för näringsliv och samhälle.

Vårt regeringsuppdrag att etablera och leda Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier, har kommit på plats på ett förtjänstfullt sätt. Vi har under året genomfört tre lyckade Textile Challenges som samlat branschens yttersta kompetens inom olika områden som krävs för omställningen och vi känner ett stort engagemang från företagen. Det visades sig inte minst när vi höll i den lyckosamma Big-Do under hösten, som resulterade i nya hållbara kollektioner från företagen och en Exposé som nu reser runt i landet och visar vad designers och tillverkare snabbt kan åstadkomma tillsammans för en hållbar framtid. I februari 2020 är det dags för nästa Textile Challenge. Håll utkik i våra kanaler.

Inom verksamhetsområdet Konsumtion har vi flyttat fram våra positioner. Ett kvitto på det var den nationella konferensen för hållbara livsstilar, Nationell verkstad, som vi arrangerade under två dagar i oktober, där vi också lyckades samla en gedigen skara av forskare, inspiratörer, förändringsledare och sakkunniga som alla verkar för en mer hållbar konsumtion. Jag gillade att innehållet på konferensen kom att handla mycket om våra beteenden och våra inre värden. Viktiga och avgörande aspekter för att lyckas ställa om. Såhär i julklappstider reflekterar jag själv över min egen konsumtion. Måste alla mina inköp vara nya saker eller kan jag handla mer och mer begagnat, dela och hyra eller kanske till och med laga det jag redan har? Såklart jag kan och ska. Under året har vi visat prov i flera projekt, bland annat inom julkonsumtion, att det praktiskt går att vända på perspektiven i konsumtionshierakin, att gå från nytt till annat.

Kul att nämna kopplat till konsumtion är att vi har fått fortsatt förtroende inom Västra Götalandsregionens stora och viktiga satsning Klimat2030. Vi har fått samordningsuppdrag ytterligare två år inom fokusområdet ”Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster”, som är ett av fyra områden med totalt 12 satsningar som ska göra regionen fossiloberoende senast år 2030.

Vårt tredje verksamhetsområde är samhällsutveckling, som likt våra andra områden kopplar till de globala målen 2030. Här är vårt motto att vara en proaktiv innovationspartner för en framtidssäkrad samhällsutveckling. Traditionellt har innovation mest handlat om teknik, men begreppet vidgas alltmer och omfattar idag fler sektorer, också i det offentliga. Ett sådant initiativ är innovationsplattform Borås. Borås är en av fem städer i Sverige som har fått bidrag från Vinnova för att stärka stadens innovationskapacitet. Detta ska ske genom samverkan med akademi, näringsliv och samhälle. Här finns vi representerade ihop med högskolans centrumbildningar och forskargrupper.
Vi blir på så sätt navet mellan forskning och samhälle och en viktig part för att öka stadens förmåga att lösa komplexa och sammansatta samhälls- och hållbarhetsutmaningar.

Slutligen vill jag önska vår medarbetare Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles, ett stort lycka till när hon under 2020 åker till i USA på stipendium för att stärka verksamhetens internationella position i Silicon Valley. Det blir väldigt spännande att ta del av Suannes vistelse och jag hoppas att hon också får med sig många viktiga lärdomar hem som stärker vår innovationsmiljö här på hemmaplan.

Och till er alla vill jag önska en riktigt God God Jul och Gott Nytt!

Erik