Nordstans köpcenter planerar för medvetna konsumenter

Handeln spelar en viktig roll vid omställningen till ett hållbarare samhälle och alla led i värdekedjan behöver arbeta aktivt för att nå målen. Med anledning av detta var representanter från Science Park Borås inbjudna att hålla en träff för butikschefer i Nordstan. Vid träffen pratade man bland annat om  hur handeln kan tänka kring just hållbar konsumtion.

Under mötet utforskades bland annat frågan om när handeln kan vara mer baserad på tjänster för reparation och uppgraderingar. Man pratade också om möjligheten att prenumerera på olika tjänster för att täcka konsumentens behov snarare än att erbjuda nyförsäljning.

Bland deltagarna möttes idéerna som kom upp av nyfikenhet och en vilja att utforska hur man kan tillgodose de medvetna konsumenterna. Intresset för att försöka förstå hur kunderna tänker i den omställning som pågår var också stort. Man poängterade även vikten av att nå ut till kunderna med nya tjänster som stödjer ökad hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

-Det är roligt att se att Nordstan proaktivt vill agera för att möta framtidens konsumentbehov och vara en möjliggörare för att alla goda cirkulära initiativ som startas i modeindustrin också når kunderna och som sprider vikten av lönsamma cirkulära affärsmodeller, säger Erik Valvring från Science Park Borås.

-Det gäller att möta kundernas nya krav på hållbarhet, inte mota dem”, säger Magnus Kroon som arbetar inom Västra Götalands Regionens satsning mot Agenda 2030 för Science Park Borås.

Presentationen var en inledande del av Nordstans kommande event ”Slow Fashion Week” där Science Park Borås, via projekten re:textile och F/ACT Movement, har en betydande roll. Eventet, som skulle ägt rum i slutet av mars, är dock flyttat på framtiden på grund av de restriktioner som inrättats med anledning av coronavirusets spridning.

————

Läs mer om Circular Hub Läs mer om Västra Götalandsregionen Agenda 2030 Länk till artkel med filmen Hållbar Konsumtion Science Park Borås har i samarbete med Västra Götalandsregionen gjort en studie om Hållbar konsumtion.