Ny guide för konsumenter tipsar om cirkulära tjänster

Klimat 2030 har tillsammans med Science Park Borås tagit fram en guide för konsumenter med tips på företag och organisationer som erbjuder cirkulära tjänster av sällanköpsvaror som kläder, skor, heminredning och fritidsartiklar.

Fem ansikten som tittar upp på texten Bli en cirkulent
Omslagssida på guiden Bli en cirkulent.

Framtidens hållbara konsument är en så kallad ”cirkulent” – en användare och inte en ägare. Genom att byta, dela, låna, hyra, laga och återanvända istället för att alltid köpa nytt kan vi optimera bruket av saker under deras livstid för att minska nyproduktion och den totala klimatpåverkan.

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Västra Götaland har ett av Sveriges tuffaste regionala klimatmål – att bli en fossiloberoende region till år 2030. I detta innefattas ett unikt konsumtionsmål om att utsläppen från vår konsumtion ska minska. Omställningen till ett mer hållbart samhälle är vår tids stora utmaning, som även rymmer stora möjligheter.

Ska inspirera till hållbar konsumtion

Guiden ”Bli en cirkulent” visar på möjligheter för att bli en mer hållbar och cirkulär konsument av sällanköpsvaror och framförallt varor med stor klimatpåverkan. Det är exempelvis kläder och skor, men även heminredning och fritidsartiklar. Genom att synliggöra erbjudanden kring cirkulär konsumtion syftar guiden till att inspirera fler att konsumera mer hållbart. Den visar goda exempel inom den omvända konsumtionshierarkin, där man använder man det man har så länge som möjligt och att köpa nytt är det sista man gör.

– Genom att visa på goda exempel från företag och organisationer som går före i omställningen med cirkulära tjänster och produkter hoppas vi att med denna guide kunna hjälpa människor till mer hållbar konsumtion, säger Petra Pettersson, samordnare på Science Park Borås för Klimat 2030:s satsningar kring tjänster och cirkulära varor och design för en hållbar livsstil.

Läs mer

Läs guiden ”Bli en cirkulent” (pdf på Klimat 2030:s webb)

Läs mer om Klimat 2030:s arbete kring fokusområdet förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster

Text: Hämtat från Klimat 2030:s webb