Hur ser unga på framtidens samhällen? Gör din röst hörd genom Goodlash!

Det är dagens unga som kommer att leva i den framtid vi skapar i dag. Projektet Goodlash har därför initierat ett CO-Lab, ett kreativt innovationslabb, för att fånga upp ungdomars tankar och idéer om hur framtidens samhällen ska utformas.

Goodlash, som drivs av Navet Science Center, Coompanion Sjuhärad och Science Park Borås, har som mål att skapa en mötesplats för social innovation. Tanken är att medborgare, aktörer i civilsamhället, offentlig verksamhet, forskning och företag ska få en arena att mötas på lika villkor, för utvecklingen av ett hållbart samhälle med unga i fokus.

För att få igång dessa möten har projektet nu initierat ett CO-Lab, ett kreativt innovationslabb med syfte att skapa en “Goodlash” av tankar – idéer, prototyper och sociala innovationer för det samhälle vi vill leva i.

Samtalen startade i februari under två dialogforum på Navet Science Center, där aktörer som arbetar med ungdomar bjöds in för att identifiera utmaningar och lösningar kring komplexa samhällsutmaningar, med fokus på social inkludering.

En utmaning som identifierades var att de möjligheter som finns i dag som kan öppna dörrar för unga måste synliggöras mer, samt att det saknas en övergripande systematik för hur stödstrukturen tar vara på deras idéer.

Det finns många bra initiativ som sker, men det “är ofta alltför vattentäta skott” mellan stadens/kommunernas initiativ och civilsamhällets initiativ, menar Anna Gunnarsson, projektledare och pedagog på Navet Science Center.

– Vi hoppas kunna ge fler unga möjligheten att förverkliga sina idéer med rätt stöd, säger hon.

Delta i workshops!

Hjärtat inom Goodlash är just att involvera unga, att belysa deras tankar, åsikter och idéer. Därför kommer projektet nu att hålla i så kallade missions workshops och hackathons, som kommer att utföras med och för ungdomar, för att gå på djupet i frågor som rör social innovation och social hållbarhet.

Arbetar du i din yrkesroll eller ideellt nära unga i frågor som rör social innovation och samhällsutveckling? Är du nyfiken på att involvera unga, på riktigt, och vill ha stöd i processen? Goodlash erbjuder nu att hålla i workshops för aktörer som arbetar för denna omställning tillsammans med unga, för att öppna upp och möjliggöra medborgardriven innovation, på riktigt!

För mer information kontakta Ulrika Sjölund, projektsamordnare för Goodlash hos Science Park Borås.

Läs mer om Goodlash på Coompanions hemsida.