Hubben – Navets mötesplats för hållbarhetsfrågor!

Hör Anna Gunnarsson från Navet Science Center berätta om Goodlash och hur de inom projektet jobbar med social hållbarhet, de globala hållbarhetsmålen och samverkan för att hitta nya vägar – med ungas engagemang och inflytande i fokus.