Hur ser framtidens cirkulära köpcentrum ut?

Foto: AdobeStock/Vadim Guzhva

Genom utlysningen Design för en hållbar livsstil – innovationer där ungas framtid är i fokus har Science Park Borås fått finansiering för en förstudie kring framtidens cirkulära köpcentrum. Utlysningen är en del av den regionala kraftsamlingen Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Projektet Framtidens cirkulära köpcentrum genomförs i samarbete med Frölunda Torg som blir en testbädd för att undersöka vilka cirkulära och hållbara erbjudanden och tjänster som efterfrågas av målgruppen unga vuxna. Projektet ska också undersöka hur dessa erbjudanden kan skalas upp och göras ekonomiskt lönsamma.

Målet är att ta fram ett eller flera attraktiva koncept för en cirkulär handel i ett köpcentrum som Frölunda torg, samt ta fram en gemensam bild av vilken infrastrukturer som krävs för att skapa en lönsam affärsymbios för en mer hållbar och resurseffektiv konsumtion.

Sju beviljade projekt med fokus på cirkulära erbjudanden

Totalt har sju projekt beviljats medel för att med utgångspunkt i Designguide till en hållbar livsstil undersöka unga vuxnas behov och utveckla attraktiva lösningar för ett hållbart liv.

Den 18 januari hölls ett digitalt uppstartsmöte där alla sju projekt fick presentera sitt kommande arbete. Under uppstartsmötet höll också Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) en föreläsning kring designmetodiken Double Diamond, en metod som projekten ska utgå ifrån i sitt arbete.

Science Park Borås projektledare Josefine Cataldo och Anna Lindgren är samordnare för satsningarna ”Tjänster och cirkulära varor” och ”Design för en hållbar livsstil” inom Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.

Så här säger Josefine Cataldo om utlysningen och arbetet framåt:

– Det ska bli väldigt spännande att följa alla projekt och se hur de involverar målgruppen unga vuxna i processen. Det som är speciellt med den här utlysningen är ju att man så tydligt pekar ut designmetodiken som modell och att fokus verkligen ligger på att hitta behovet och de unga vuxnas drivkrafter. I juni kommer vi ha ett slutevent där vi får möjlighet att ta del av resultatet och hitta synergier och inspireras av varandra.

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall