Så ska den svenska möbelindustrin bli mer innovativ

Den 14 november hölls en inspirationsdag för utmaningen Innovation Square i Do-tank Center i Borås. Under dagen fick deltagarna ta del av inspirerande föredrag av personer verksamma inom inrednings- och möbelbranschen och kriterierna för utmaningen presenterades närmare. Syftet med Innovation Square är att utmana den svenska möbelindustrin till att bli mer innovativ och att utmana på den internationella marknaden. Fler än 100 designers och formgivare har nu anmält sig till utmaningen.

Med utmaningen vill man öka innovationshöjden och skapa en starkare internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Utmaningen ska resultera i fysiska produkter som ska kunna produceras. Man hoppas kunna matcha möbelföretag med deltagarnas bidrag under nästa vår, bland annat vid möbelriksdagen i Tranås den 21 mars 2019.

– Vad vi vill uppnå i framtiden med Innovation Square är att vi har skapat något nytt, att svensk formgivning har tagit ett nytt steg. Vi hoppas kunna hitta nya matchningar mellan inkomna bidrag och intresserade inrednings- och möbelföretag. De möbelföretag som är intresserade är redan nu välkomna att höra av sig, säger Erik Valvring, innovationsledare på Science Park Borås.

 

Föreläsare på plats under inspirationsdagen den 14 november var kända formgivare som bland annat Dan Ihreborn, Marit Stigsdotter och Monika Mulder. Flera representanter från inrednings- och möbelbranschen var på plats, bland annat Robin Ljungar, Miljö- och hållbarhetschef vid TMF, och Martin Johansson, vd för Stolab. Kriterierna för utmaningen presenterades närmare och deltagarna fick chansen att ställa frågor till juryn som kommer att bedöma alla bidrag.

Hur kommer möbler att se ut i framtiden, om 5 eller 10 år? Är det kanske materialet som kommer att förbättras eller konstruktionen? Inom utmaningen vill man se något nytt och kriterierna är att det ska vara nytänkande, imageskapande, producerbart och uttrycksfullt. Samtidigt ligger fokus på hållbarhet, vad kan framtidens möbler bidra till i vår framtid?

Robin Ljungar, Miljö- och hållbarhetschef vid TMF, Trä- och Möbelföretagen, höll en intressant föreläsning om just hållbarhet där han lyfter vikten av långsiktighet redan i designskedet.

– Tillståndet i miljön är inte så dåligt som vi tror, det är mycket värre än så. Möbelindustrin har många negativa påverkningar på miljön, bland annat kemikalier i tillverkningsprocesser men också avskogning. Långsiktig hållbarhet är mycket viktigt och då behöver man tänka på materialval men även formgivning. Man kan exempelvis designa sin produkt för en lång livslängd där produkten kan gå i arv, eller för att med tiden kunna separera produkten i mindre bitar som gör det lättare att reparare, byta ut eller annat sätt kunna återanvända. Möbelindustrin ska inte lösa alla problem utan man måste ha en symbios med andra branscher, en industriell symbios, så att man kan hitta framtidens design och framtidens lösningar.

Med utmaningen Innovation Square vill man också lyfta Sveriges roll på den internationella marknaden:

 

– Vi hoppas att våra utmanare kan skapa det nya svenska rummet. Vi tittar på hela rummet och ska visa det som en inredning för att få fram stilen i detta. Vi vill se former som pekar mot Sverige och som lyfter Sverige internationellt med målet att göra ett starkare intryck på marknaden, säger Dan Ihreborn, designer och medlem av juryn.

 

Projektet Innovation Square är ett samarbete mellan Science Park Borås, Interior Cluster Sweden, RISE (Research Institute of Sweden), Smart Housing, ArcInTex och Inredia. Innovation Square är ett projekt inom Science Park Borås som delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden med Tillväxtverket som förvaltande myndighet.

 

För mer information om Innovation Square kontakta:
Erik Valvring
erik.valvring@scienceparkboras.se
+46 (0)70-180 83 61

Elin Näsström
elin.nassstrom@hb.se
+46 (0)70-184 88 78