Science Park Borås tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå!

Science Park Borås, som länge varit känt för textil, hållbart mode och design genom Smart Textiles, storsatsar nu på ytterligare två områden: Hållbar konsumtion och Samhällsutveckling. Birgitta Losman kommer ha ett särskilt ansvar för området Samhällsutveckling. Med fokus på strategisk samverkan med företag och kommuner, i frågor där företagens och kommunernas utvecklingskraft behöver växlas upp med hjälp av kompetens som finns vid Science Park Borås.

Efter 8 år som ansvarigt regionråd för näringsliv, infrastruktur, forskning och utveckling samt kompetensförsörjning i Västra Götaland så har Birgitta Losman sedan augusti i år tagit sig an uppdraget som hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås. Birgitta Losman har tidigare varit en drivande kraft under två regeringar i hållbarhetsfrågor, lett Strukturfondspartnerskapet som fördelar EU-medlen över Västsverige och varit politiskt ansvarig för det regionala utvecklingsarbetet i Västra Götaland, en roll som ofta benämns som regionens ”näringsminister”. Hon är en erfaren styrelseledamot inom såväl offentliga som privata bolag och har tidigare startat och drivit företag.

Science Park Borås är en del av det regionala innovationssystemet där lokala och regionala initiativ kopplas samman med nationella och internationella trender och satsningar. De globala hållbarhetsmålen har slagits fast inom FN-systemet och av Sverige som nation. En fråga som Birgitta Losman särskilt brinner för är att göra tydliga och mätbara utsläppsminskningar så att klimatkrisen kan lösas. Det handlar delvis om teknik men minst lika mycket om utveckling av nya tjänster och förändrade konsumtionsmönster.

– Det finns ett tydligt samband mellan klimatarbete och konkurrenskraft. Med vår kompetens vid Science Park Borås kan vi bidra till vassare företag som står starka när konsumenterna med nödvändighet kommer konsumera hållbart. De företag som klarar språnget till det hållbara är de som står starkast både nationellt och internationellt, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg på Science Park Borås.

I Sjuhärad finns en tradition av att arbeta nära konsumenterna och detta är ett starkt kort i förändringsarbetet. Många företag missar nämligen den grundläggande kunskapen om hur konsumenterna tänker.

Hållbarhet handlar om att integrera ekologi så att ekonomin i världen sker inom ramen för de planetära gränserna, men också om att säkerställa den sociala hållbarheten. I en värld som idag skälver av sociala klyftor och oro är hållbarhet minst lika mycket en social utvecklingsfråga. Science Park Borås är mitt inne i ett intensivt utvecklingsarbete och profilen ekologisk och social hållbarhet gör att Borås är på väg att få en unik särställning inom de ”mjukare” utvecklingsfrågorna, samtidigt som vi står stadigt förankrade i konkret produktutveckling tillsammans med företagen. Birgitta Losman har börjat att ta hållbarhetsarbetet och samhällsutvecklingsfrågorna till nästa nivå:

– Min uppgift är att understödja både kommuners och företags arbete med att förena ekologi och socialt ansvarstagande med ekonomisk utveckling. Det här handlar inte om välgörenhet, utan om vår gemensamma överlevnad på den här planeten. Det finns inga företag och inga jobb på en död planet, säger Birgitta Losman.

Konsumtion ansågs tidigare som en mycket personlig och privat fråga. Man kan jämföra med jämställdhetsarbete som i början av 1900-talet också betraktades som något personligt snarare än en samhällsfråga. Idag vet vi att den privata konsumtionen har en enorm påverkan på vår möjlighet att nå hållbarhetsmålen och relationen mellan företagen och konsumenten är central i förändringsarbetet. Livsmedel, transporter/mobilitet, boende och textil/kläder är några av de mest belastande konsumtionsområdena. Här kan det arbete som utförs vid Science Parks runt om i Västra Götaland göra en stor skillnad genom att vara med och leda och bidra till samverkan som annars inte hade skett.

 

Behöver ditt företag stöd i hållbarhetsarbetet? Står er kommun inför utmaningar i hållbarhetsarbetet? Hör gärna av er till oss på Science Park Borås så berättar vi mer om hur vi kan stötta er och driva hållbarhetsarbetet framåt! För mer information kontakta:

Birgitta Losman
birgitta.losman@hb.se
+46 (0)70-100 04 61

Erik Bresky
erik.bresky@scienceparkboras.se
+46 (0)73-377 85 20