Affärscoacher utbildas i cirkulär ekonomi

Projektet Cirkulär utbildning för affärscoacher har tagits fram för att utbilda medarbetare i Västra Götalands innovationsmiljöer som arbetar med att skapa bättre företagsklimat i regionen. Utbildningen ger kunskap i att arbeta med cirkulära affärsmodeller, hur linjär ekonomi kan ställas om till cirkulär och ger konkreta exempel på framgångsrika cirkulära företag.

Idén till utbildningen växte fram när Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås, arbetade i projektet CircularHub, som under drygt fem års tid hjälpt företag att ställa om och upptäcka cirkulära affärsmöjligheter.

–  Under projektets gång upptäckte vi att de som arbetar med att hjälpa företag  behövde mer kunskap om hur man utvecklar lönsamma cirkulära affärsmodeller. Vi såg då en stor potential i att nå fler företag inom andra branscher genom att utbilda affärscoacherna i regionen, berättar Erik Valvring.

Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås

Han har tillsammans med Malin Svensson, projektkoordinator vid Science Park Borås, administrerat utbildningen. Hittills har hela Västra Götalandsregionens innovationssystem erbjudits att genomföra kursen, och sammanlagt har över hundra personer som arbetar med företagsutveckling medverkat. Responsen från deltagarna har bara varit positiv.

–  Det var en mycket angelägen och inspirerande framtidsutbildning, som inte endast gett mig kunskap, inspiration och många intressanta diskussioner om cirkulära affärsmodeller utan också värdefulla kontakter. I min roll som näringslivs- och tillväxtutvecklare är kunskapen om cirkulära affärsmodeller nyckeln till näringslivets omställning och konkurrenskraft berättar en av deltagarna, Jeanette Lindh Svanqvist, som jobbar med näringslivsutveckling i Bengtfors kommun.

En del av Västra Götalandsregionens kraftsamling på cirkulära affärsmodeller

Utbildning för affärscoacher, som är en del av Västra Götalandsregionens kraftsamling, är mycket uppskattad och nu satsar VGR på en fortsättning där Science Park Borås knyter samman affärscoacherna i innovationssystemet och tillsammans med RISE stöttar de som arbetar med omställning i företagen ytterligare. Målet är att stärka samverkan och öka takten i den cirkulära omställning som pågår, samt visa att Västra Götaland är den bästa regionen för hållbara och cirkulära företag att verka i.

Läs mer om Västra Götalandsregionens satsningar här.

Text: Victoria Hasselberg Garcia