CircularHub

CircularHub är en plattform med syfte att skapa en rörelse och en omställning till cirkulär ekonomi för startups,  små och medelstora företag, SMF, aktörer och offentlig sektor inom textil, mode, inredning och möbler. Genom arbetet inom plattformen skapas också möjlighet att påvisa för beslutsfattare vilka behov som finns inom branschen för att skapa omställning till cirkulär ekonomi.

Plattformen agerar katalysator och ska överföra kunskap, inspirera och medvetengöra branschen om cirkulär ekonomi, samt visa på incitament och drivkrafter, bland annat genom Agenda 2030. Teoretiska metoder och verktyg samt workshops och coachning används för att vägleda målgruppen mot en omställning till cirkulära affärsmodeller. Prototyper tas fram som goda exempel.

Intresset har varit stort bland företag att ställa om sina verksamheter, hitta nya vägar och nya affärsmodeller i omställningen mot en cirkulär ekonomi. CircularHub samarbetar bl.a. med Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. Genom att vara med och erbjuda handledning och stöd till företag genom den så kallade ”Framstegsmodellen” skapas synergier mellan Circular Hub och Textile & Fashion 2030. I samarbete med Borås INK erbjuder CircularHub stöd och coachning till startup-bolag. Detta för att uppmärksamma vikten av att redan från start av ett bolag forma arbetssätt och processer utifrån det cirkulära perspektivet.

Seminarier och webbinarier inom cirkulär ekonomi arrangeras löpande med syftet att inspirera och medvetengöra cirkulär ekonomi för målgruppen. Genom en snabb omställning under pandemin tlll digitala lösningar har webbinarierna nått fler intressenter, inte bara regionalt utan nationellt. Circular Hub medverkar i ett andras aktiviteter med expertkunskap, bland annat webbinarierna Hållbart näringsliv, Cirkulära mätetal, Cirkulära affärsmodeller, Cirkulära offentlig upphandling och Produktion i en cirkulär ekonomi.

Sedan starten 2018 har runt 200 företag fått aktivt stöd i Circular Hub och ca 6000 människor har nåtts med cirkulära budskap. Genom workshoppar såsom Circular Challenge utmanas företag att ställa om sina affärsmodeller till mer cirkulära. Genom provokation inspirerar workshopen till nytänkande och tillvägagångsättet gör det möjligt att upptäcka nya affärsområden och konkurrensfördelar.

Samarbetspartners

 • Science Park Borås
 • IDC West Sweden

Finansiärer

Circular Hub finansieras av:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Tillväxtverket
 • Västra Götalandsregionen
 • Borås Stad
 • Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund
 • Högskolan i Borås
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Drivhuset
 • TEKO

Tidsram

Startar: 2018-01-01
Slutar: 2023-12-31

Projektledare

Erik Valvring, Science Park Borås
erik.valvring@hb.se

Läs mer

CircularHub.se


Senaste nyheterna på circularhub.se:

Loading RSS Feed