Växande intresse för cirkulära eventkläder – används på Ullevi-konserter i sommar

Science Park Borås arbete med cirkulära eventkläder växer – nu används återbrukade funktionärsplagg på flera stora konserter i Göteborg under sommaren.

De gröna värdarna Emil och Frans hjälper besökare på Ullevi i sommar iklädda cirkulära eventkläder från Science Park Borås.

Att varje enskilt evenemang ska ha en egen uppsättning eventkläder som ligger nerpackade större delen av året är inte optimalt ur miljösynpunkt. Hur skulle det i stället fungera om samma uppsättning kläder kunde används av så många event som möjligt? Då löper de också en mindre risk att bli utbytta på grund av att logotyper ändras, eller dylikt.

Nuvarande kutym i branschen är att funktionärer får nyproducerade arbetskläder att använda under själva evenemangen, plagg de sedan får behålla. För arrangörerna har plaggen setts som förbrukade då de har haft tryck med årtal, sponsorer eller annan specifik information som gör plaggen daterade när eventet är avsluta.

Om projektet

Efter pilotprojektet med en mindre återbrukad kollektion funktionärskläder till klimatsatsningen Greentopia på musikfestivalen Way Out West 2022 visade många andra evenemang intresse för att jobba med återbrukade textilier. För att kunna testa lösningen i en större skala ansökte Science Park Borås finansiering för ett nytt projekt under 2023 hos Västra Götalandsregionen, som en del av Klimat 2030.

Tillsammans med samarbetspartnerna Göteborg & CO, Elis textilservice, West Pride, Kulturkalaset, Frihamnsdagarna, Idé House of Brands och Way Out West har projektet under året vridit och vänt på frågeställningar för att utmana tidigare givna arbetssätt för funktionärskläder, för att i stället kunna bygga upp cirkulära flöden. Tillämpningen sker i olika delar – bland annat genom skapandet av en neutral kollektion eventkläder som kan hyras ut till flera olika evenemang.

Att i stället samla in kläderna efter eventets slut för att låta dem tvättas och gå vidare till ett annat evenemang skulle både spara resurser och effektivisera logistiken för arrangörerna i stort. Därför har Science Park Borås under året arbetat med ett flertal aktörer i Västsverige för att ta fram cirkulära eventkläder för konserter och evenemang hos Got Event i Göteborg.

För att kunna testa hur en sådan här lösning rent praktisk skulle kunna fungera och få till den infrastruktur som krävs valde projektet att skapa en neutral kollektion funktionärskläder som inte var kopplade till något specifikt event.

Återbrukade plagg med Göteborgstema

Kollektionen bygger enbart på återbrukade plagg: jackor som inte blev använda av ett event när pandemin slog till (och när den var över var loggor och sponsorer inaktuella) samt t-shirtar från textilserviceföretaget Elis, som tvättar och hyr ut arbetskläder till bland annat industrin och omsorgssektorn där tröjorna av olika anledningar kasserats. I stället för att skicka kläderna till materialåtervinning får de här fått nytt liv som event neutrala återcirkulerande funktionärströjor.

Att föra ihop udda plagg med olika härkomst till en enhetlig kollektion är en utmaning. Modedesignern och illustratören Fredrik Stålhandske, alumn från Textilhögskolan, fick därför uppdraget att skapa en grafisk identitet som ska binda ihop plaggen. Resultatet blev en samling tryck baserade på flera kända, men något utsmyckade, Göteborgsstatyer.

Nu hyrs plaggen ut som eventkläder av företaget Not So Ordinary, som vanligtvis jobbar med hyrlösningar på plagg mot den vanliga konsumenten. Testperioden sker under sommaren 2023, där plaggen har använts under flera av Got Events evenemang på Ullevi i Göteborg.

Text: Christian Naumanen
Foto: Johan Wedenström/Got Event

Röster från projektet:

Fredrik Stålhandske, frilansdesigner

Du valde att jobba med ett Göteborgstema och statyer i illustrationerna – varför?
– Plaggen ska användas i Göteborg och det kändes givet att använda något som är kopplat till staden. Statyerna är kända riktmärken och har nog ärligt talat använts flitigt förut, men kändes ändå rätt när det pratas återbruk! Statyerna är även mötesplatser där man samlas, har event eller ska möta upp någon – vilket känns relevant när plaggen ska användas vid event. 

Dina statyer har både läppstift, enhörningshorn och kläder – var har du fått inspirationen ifrån?
– Jag ville på något sätt få in mångfald och blev lite besviken när jag insåg att det bara fanns en handfull statyer föreställande kvinnor. Därav kjolar, instrument, glasstrutar, läppstift och horn. Det blir avväpnande och mer inkluderande. Sedan har jag lagt in plakat och flaggor som tydligt signalerar att man kan få hjälp om man känner sig vilse – och kanske leder illustrationerna till nya möten och diskussioner? I slutändan är det ändå mötet som känns mest spännande.

Berätta mer om din bakgrund!
– Jag är utbildad modedesigner och har även utbildning inom måleri/skiss. Har arbetat på uppdrag för Axel Arigato, Jade Cropper och Velour för att nämna några. Lokal svensk produktion är något som jag specialiserat mig mot och jag känner väl till modeindustrins utmaningar – och möjligheter. 

Johanna Gadd, hållbarhetsansvarig Got Event

Hur ser Got Event på hållbarhet och cirkulär omställning?
– Vår vision är att med människor och upplevelser i centrum tillsammans skapa Europas ledande hållbara evenemangsstad. Vi ser att evenemang och mötesplatser kan användas som ett verktyg för att driva förändring och visa på goda exempel. Evenemang är resurskrävande och vi behöver alla bidra till cirkulär omställning. Alla steg är viktiga.

Vad är en Grön Vär(l)d?
En Grön Vär(l)d är person som informerar och vägleder besökare på våra evenemang när det kommer till återvinning av avfall och uppsamling av flergångsglas. Konceptet med värdarna är nytt för oss och testas på Ullevi i sommar. Målet är att satsningen ska hjälpa oss förbättra sorteringen och minska avfallsmängden under evenemang. Vi satsar även på flergångsglas och utökade avfall- och pantstationer runt om på arenan.

Varför tyckte ni att det var intressant att testa och hyra in plagg?
Det passar väldigt bra in i satsningen på Gröna Vär(l)dar. Med kläderna skapar vi tillsammans en synlighet som är lätt att ta till sig med ett viktigt budskap. Samtidigt är det intressant och viktigt för oss att börja testa för att utvärdera hur vi kan använda cirkulära lösningar framöver.

Anna Lidström, doktor i redesign vid Textilhögskolan

Hur kan ett tryck på ett plagg vara hållbart och bidra till cirkularitet?  
– Vi måste bli bättre på att mer effektivt återanvända befintliga resurser. Design är ett utmärkt verktyg att göra just detta. Ibland behöver det inte vara svårare än att addera ett nytt tryck på tröjor för att få en annan stil, ökat värde, och förlängd användning. Detta benämns i min designforskning som “vamping” dvs, att men enkla medel förändra produkter utan att ändra i själva grundkonstruktionen. Det handlar om att se råvaran som en slags canvas för nya uttryck, genom exempelvis transfertryck.

Varför är det viktigt med redesign?
– Design som drivkraft för omställning och påvisandet av nya perspektiv är otroligt viktigt! Tittar man på avfallstrappan är återanvändning att föredra framför återvinning, på grund av exempelvis energibesparing. Här är designen avgörande för att åstadkomma just detta – att putta en produkt högre upp i avfallskedjan. Inte enbart för att designern kan förflytta produkter från att vara betraktade som avfall till nya resurser i en ofta helt annan kontext, utan även på ett mer utforskande sätt – till exempel när man utvecklar textilsortering för redesign. Ett starkt design-DNA skapar uppmärksamhet och belyser hållbarhetsfrågan än starkare. 

Lina Carlsson, Not So Ordinary

Varför ska man hyra ett plagg i stället för att köpa?
– Det finns flera fördelar. Dels är det kostnadseffektivt – att köpa nya kläder både för privat bruk och funktionärskläder kan bli en dyr affär (särskilt om det är trendiga eller säsongsbetonade plagg som kommer att gå ur mode snabbt). Att hyra ett plagg kan vara en billigare lösning, eftersom du bara betalar för den tid som du har det. Genom att hyra kläder i stället för att köpa dem minskar man även mängden textilavfall som produceras varje år. Varje gång ett klädesplagg hyrs ut och används i stället för att köpas nytt sparas resurser. I stället för att köpa plagg som bara kommer att användas en enda gång, t.ex. för ett evenemang där eller för privat bruk till bröllopsfest eller en fotografering, kan man hyra enklare och därmed skaffa det plagg som passar bäst då behovet uppstår.

– Dessutom är det både enklare och bekvämare – i stället för att oroa sig för att produktion, leverans och avfallshantering kan du helt enkelt bara hyra och låta oss sköta resten. Lämna tillbaka plaggen när du är klar med att använda dem och vi lagar, tvättar och sköter om dem. Detta kan spara tid och göra planeringen inför framtida event enklare.

Hur funkar det att hyra eventkläder?
– Man kontaktar oss med sitt behov, vi levererar till eventet och hämtar när eventet är slut. Vi kan även producera kollektioner specifikt för ett event, baserat på att det är ett flerårigt kontrakt där vi säkerställer att kläderna cirkuleras för att minimera belastning på miljö och naturresurser. 

Hur ser ni på framtiden med denna och liknande cirkulära tjänster?
– Det finns definitivt en växande trend mot hyrtjänster och cirkulär ekonomi. Allt fler människor söker efter alternativa sätt att konsumera och minska sin miljöpåverkan. Hyrtjänster kan också ge en mer kostnadseffektiv lösning på kort sikt och en flexibilitet som kanske inte finns med att köpa en produkt. Om fler människor fortsätter att engagera sig i cirkulära tjänster och konsumera på ett mer hållbart sätt kan detta också ha en positiv påverkan på klimatförändringarna och miljön i stort.

Fakta & bakgrund - därför behövs cirkulära eventkläder 

I dag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil. I Sverige har vi en hög konsumtion av kläder och hemtextil på närmare 14 kilo per person och år. Samtidigt använder vi textilierna allt kortare tid. (Källa: Naturvårdverket)

Den största miljöpåverkan uppkommer vid produktionen av nya textila produkter. Produkter som kan användas länge behöver ersätta dagens slit-och-släng-kultur. Därför måste alla aktörer som köper in eller hanterar textil bidra för att göra det enklare för användaren att göra mer hållbara val som minskar påverkan på miljö och klimat. Ett återbrukat plagg har 70 gånger lägre miljöpåverkan än ett jämförbart nyproducerat plagg, enligt siffror från The European Recycling Industries' Confederation (EuRIC).

Textil konsumtion är mer än kläderna vi köper till oss själva. Vi konsumerar också textil när vi till exempel är funktionärer på ett evenemang. Funktionärskläder har en viktig funktion och är något som måste finnas för att få ett evenemang att fungera. Men måste man alltid få en tröja – och måste den vara nyproducerad? Syftet med projektet Cirkulära arbetskläder är att utmana event att jobba med återbrukade kläder och återanvända tröjor år efter år. På detta sätt kan eventbranschens miljöpåverkan reduceras ordentligt, i stället för att använda nyproducerad textil.

Läs mer om cirkulära eventkläder hos Science Park Borås