Mind the gap! Årets konsumtionsrapport avslöjar stora gap mellan politik, konsument och företag

Vad händer med vårt hållbarhetstänk när plånboken krymper? Och hur navigerar företagen i en tid av oro, ekonomisk nedgång och skärpt hållbarhetslagstiftning?

Under Almedalsveckan 2023 lanserar Science Park Borås tillsammans med Textile & Fashion 2030 och Kairos Future årets konsumtionsrapport – “Mind the gap(s)”.

Science Park Borås har sedan 2019 publicerat en årlig rapport för att lyfta fram de senaste trenderna och rörelserna inom arbetet för en mer hållbar och cirkulär konsumtion. Rapporten undersöker teorin och bakgrunden till cirkulär ekonomi, presenterar framstående företag och organisationer inom området samt använder AI-analys för att analysera samspelet mellan politik, företagsstrategier och konsumentpreferenser.

Konsumenterna ligger efter

2023 års rapport har titeln ”Mind the gap(s)” och identifierar 15 områden – så kallade hållbarhetsgap – mellan aktörer på olika nivåer i samhället, glapp som behöver överbryggas för att snabba på omställningen till en mer hållbar konsumtion. I rapporten lyfts bland annat det geografiska gapet, som understryker de globala ojämlikheterna i arbetet för cirkulära materialflöden (vilket bland annat visar sig i den högst aktuella dumpningen av textilt avfall från Europa i delar av Afrika). Andra områden inkluderar glapp inom kunskap, infrastruktur och kommunikation, med flera – samtliga med förslag på lösningar och metoder för att överbrygga gapen och förenkla arbetet för en hållbar omställning.

Analysen visar även att beslutsfattare och vissa företagsinitiativ ligger före konsumenterna i en del av frågorna, särskilt när det gäller att minska konsumtionen – mind the gap! För att påskynda arbetet behövs en djup förståelse för samspelet och de potentiella synergier som kan uppstå mellan politik, företag och konsumenter för att säkerställa en rättvis och inkluderande övergång till en cirkulär ekonomi.

Checklista för cirkulär omställning

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg.

Omställningen kräver en grundläggande omvärdering av hur vi designar, producerar, konsumerar samt avyttrar och cirkulerar varor. Därför innehåller årets konsumtionsrapport även en 10-punktslista för företag och organisationer som vill rusta sig för att bli mer cirkulära. Metoden är att ställa rätt frågor, för att åstadkomma verklig effekt och undvika så kallad greenwashing.

– Cirkulär ekonomi är lätt att prata om, men det ska också göras! Science Park Borås åker till Visby för att presentera vår årliga konsumtionsrapport som pekar ut hindren men samtidigt inspirerar och vägleder företag, beslutsfattare och individer som vill ta sig förbi dem, säger Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Högskolan i Borås och talesperson för rapporten.

Lansering i Almedalen

Konsumtionsrapporten ”Mind the gap(s)” lanseras onsdagen den 28 juni kl 08:30 under ett frukostseminarium på Teaterskeppet i Visby, som en del av Almedalsveckan. Ta del av årets unika konsumtionsspaning tillsammans med några av Sveriges tyngsta experter och framtidssäkra dig och din organisation. Klicka här för att komma till livesändningen

Konsumtionsrapporten 2023 är framtagen av Science Park Borås vid Högskolan i Borås tillsammans med regeringsuppdraget Textile & Fashion 2030 och Kairos Future.

Läs rapporten i sin helhet här