Loopade eventkläder skapar långsiktig hållbarhet på West Pride

Genom loopade funktionärskläder har Science Park Borås inom Klimat 2030 samarbetat med West Pride och Elis Textilservice för att minska miljöpåverkan av de kläder som festivalens volontärer använder.

Tidigare år har volontärerna fått nyproducerade arbetskläder att använda under festivalen, plagg de sedan fått behålla. För West Pride har plaggen setts som förbrukade då de har haft tryck med årtal, sponsorer eller annan specifik information som gör plaggen daterade när eventet är avslutat.

Återbrukade plagg från vård och industri

I årets satsning på loopade eventkläde, har man skalat bort allt som kan bli daterat och även valt att ta in återbrukad textil från vården – samma koncept som i fjol användes på musikfestivalen Way Out West. Tröjorna kommer från textilserviceföretaget Elis, som tvättar och hyr ut arbetskläder till bland annat industrin och omsorgssektorn, där tröjorna av olika anledningar kasserats.

I stället för att skicka kläderna till materialåtervinning har t-shirtarna fått nytt liv som West Prides återcirkulerande funktionärströjor, genom Västra Götalandsregions satsning på cirkulära eventkläder inom Klimat 2030. Materialåtervinning är en tänkbar lösning för dessa kläder – men det bästa ur miljösynpunkt är att låta produkter leva så länge som möjligt i sin ursprungliga form.

Ska återanvändas på framtida Pridefestivaler

Råmaterialet till eventkläderna består av återbrukade plagg från Elis, som använts inom cirkulationstvätt.  Det medför en hel del begränsningar – eller rättare sagt, utmaningar! Exempelvis måste designen anpassas efter tidigare loggor och färger. Till West Prides kollektion gick det att få tag i plagg utan tidigare loggor, vilket förenklade arbetet.

Tröjorna trycktes efter West Prides önskemål tillsammans med tryckeriet Idé House of Brands. Designen gjordes neutral utifrån årtal, då tanken är att tröjorna skulle leva vidare inom West Pride men även kunna lånas ut till andra Pridefestivaler. Efter eventet kommer tröjorna samlas in och tvättas för att återanvändas – om inte tidigare så i alla fall till West Pride 2024!

– För West Pride är det självklart med återbruk och det har vi haft även tidigare. De nya cirkulära festivaltröjorna blev jättefina och förhoppningen är att vi ska kunna använda dem många år framöver, säger Tasso Stafilidis, verksamhetschef för West Pride.

FAKTA & BAKGRUND

I dag orsakar den svenska textilkonsumtionen utsläpp på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar utsläpp från 850 000 varv runt jorden med bil. I Sverige har vi en hög konsumtion av kläder och hemtextil på närmare 14 kilo per person och år. Samtidigt använder vi textilierna allt kortare tid. (Källa: Naturvårdverket)

Den största miljöpåverkan uppkommer vid produktionen av nya textila produkter. Produkter som kan användas länge behöver ersätta dagens slit-och-släng-kultur. Därför måste alla aktörer som köper in eller hanterar textil bidra för att göra det enklare för användaren att göra mer hållbara val som minskar påverkan på miljö och klimat. Ett återbrukat plagg har 70 gånger lägre miljöpåverkan än ett jämförbart nyproducerat plagg, enligt siffror från The European Recycling Industries' Confederation (EuRIC).

När många tänker textil konsumtion tänker man på kläder för egen konsumtion. Men vi konsumerar också textil när vi till exempel är funktionärer på ett evenemang. I regel köps nya kläder till varje event, där funktionären får behålla kläderna vid eventets slut. På så sätt kan kläderna leva vidare – men är du funktionär år efter år blir det snabbt ganska många plagg i garderoben. 

Funktionärskläder har en viktig funktion och är något som måste finnas för att få ett evenemang att fungera. Men måste man alltid få en tröja – och måste den vara nyproducerad? Syftet med projektet Cirkulära arbetskläder är att utmana event att jobba med återbrukade kläder och återanvända tröjor år efter år. På detta sätt kan eventbranschens miljöpåverkan reduceras ordentligt, i stället för att använda nyproducerad textil.

Läs mer om cirkulära eventkläder hos Science Park Borås

Text: Science Park Borås
Foto: Hampus Haara/West Pride