Loopade vårdkläder

Projektet Loopade vårdkläder är ett pilotprojekt vid Science Park Borås, med målet att hitta en cirkulär lösning för stora volymer kasserade vårdkläder, i detta fall från textilserviceföretaget Elis. Kläderna som tidigare har använts av vårdpersonal i Göteborgs stad. Efter att upphandlingsavtalet löpte ut i fjol fick Elis en retur på över 100 000 plagg att hantera och valde då att försöka hitta en möjlighet att förlänga livet på kläderna, tillsammans med Göteborgs stad och Science Park Borås. Fokus har legat på att skapa en nätverk med aktörer i textilindustrin där alla parter i kedjan arbetar tillsammans för att skapa en så hållbar produktion som möjligt.

Kollektionen designades av Stina Randestad, designer STINARAND, syddes i mikrofabriken XV Production i Borås och en del av plaggen fick ett tryckt motiv hos Vividye i Göteborg, ett företag specialiserat på borttagbara textiltryck.

Läs mer

Tidsram

Startdatum: 2022-04-15

Slutdatum: 2023-09-30

Samarbetspartners

  • Science Park Borås
  • Högskolan i Borås
  • Stina Randestad
  • Göteborgs Stad
  • Elis
  • XV Productions
  • Vividye
  • Greentopia

Kontakt

Anna Lindgren, Science Park Borås