Textile Movement visade cirkulär potential på Stockholm Furniture Fair

Under möbelmässan Stockholm Furniture Fair den 10 februari fanns Textile Movement på plats som en del av Swedish Design Movements program. I ett samtal i två delar diskuterades design, kreativitet och samverkan som drivkrafter för att skapa innovation och samhällsutveckling.

Textile Movement är en rörelse i Västra Götaland som i samverkan mellan företag, organisationer och akademi driver den cirkulära omställningen inom textil- och modeindustrin. En stor del i arbetet handlar om att ifrågasätta, be om hjälp och att lära av varandra för att tillsammans skapa förändring.

Under två timmar på Stockholm Furniture Fair bjöds publiken på samtal om bland annat design, kreativitet och vikten av att be om hjälp och samarbeta för att skapa skalbara cirkulära lösningar.

”Vi måste trolla med det som finns!”

Under samtalets första del diskuterade Anna-Karin Sundelius, projektledare på Science Park Borås och Textile Movement, Stina Randestad, designer med egna modemärket STINARAND och Jennifer Tengroth, designer och innovationstekniker på Science Park Borås, hur design kan vara en drivkraft för att förändra perspektiv och normer.

Stina Randestad, Anna-Karin Sundelius och Jennifer Tengroth

Budskapet var att vi måste sluta prata om företags avfall för att i stället se potential i det ingen ser potential i – att avfall kan vara fantastiska resurser för nya produkter. Det handlar om att bygga upp ett hantverk och kreativ förmåga för att kunna skapa från textil som redan finns istället för ny råvara.

– Vi måste trolla med det som finns, sa Stina Randestad, och berättade bland annat om hur hon tillsammans med Science Park Borås designade en kollektion loopade eventkläder för Greentopia på Way Out West, gjorda av vårdkläder från textilserviceföretaget Elis.

Samverkan för cirkulära lösningar

Den andra delen av samtalet fokuserade på samverkan, cirkulära affärsmodeller och vikten av att be om hjälp och hitta synergier för att förlänga livslängden och användandet av textil, samt minimera avfall.

Caroline Düberg Martinsson, hållbarhetssamordnare på Elis, Josefine Cataldo, projektledare på Science Park Borås, och Susanne Beskow, medgrundare till designbyrån Beskow von Post, diskuterade frågorna under ledning av Anna Lindgren, projektledare på Science Park Borås. Även upcycling och design av återbrukad råvara lyftes fram som en viktig aspekt.

– ­Vi måste lära oss att samarbeta med naturen. Och lära oss av naturen, sa Susanne Beskow.

Anna Lindgren, Caroline Düberg Martinsson, Josefine Cataldo och Susanne Beskow

Musikalisk avslutning

Samtalen engagerade publiken som ställde många intressanta frågor. Programpunkten fick en musikalisk avslutning då Stefan Sundström fanns på plats och spelade låtar från sitt nya album Himla Jorden, som innehåller hans personliga tolkningar av Evert Taubes låtskatt. Glada miner och skön stämning på en fredagseftermiddag!

Stefan Sundström

– Taube har uppgått i den natur han älskade. Som vi alla en dag ska göra, förr eller senare. Tills dess kan vi besjunga naturen, hylla den. Och inse att naturen är den gren vi sitter på, som vi håller på att såga av, beskriver Stefan Sundström sitt nya album.

Deltagandet under Stockholm Furniture Fair är en viktig del i att synliggöra och bredda nätverket inom Textile Movement genom att synas och höras på en ny plattform. Samtalet ledde till många nya kontakter och intressanta frågeställningar som kommer att tas vidare i arbetet framåt.

– Textile Movement är en rörelse som vi skapar tillsammans. För att nå framgång krävs mod, nyfikenhet och generositet och att vi hjälper varandra framåt. Circularity is a teamsport! avslutade Anna-Karin Sundelius samtalet.

 


Textile Movement är Västra Götalandsregionens satsning för att etablera Västsverige som en innovativ förebild för en hållbar och cirkulär omställning inom textilindustrin i EU. Målet är att stärka företagens konkurrenskraft och öka attraktionskraften för nya investeringar och framtidens kompetensförsörjning inom textil och mode. Ambitionen är att etablera en långsiktig satsning som utvecklar och anammar Västra Götalands textila styrkeområde.

Swedish Design Movement enar personer och organisationer inom svensk design, mode och arkitektur som driver på för en hållbar omställning. Syftet med satsningen är att sätta Sverige på den internationella designkartan, öka synligheten för svenska hållbara företag och visa vägen globalt.

Tack till Turistrådet Västsverige, en av parterna i Textile Movement, som bjöd in oss till att vara en del av Swedish Design Movements program under Stockholm Furniture Fair.

 

Text och bild: Lisa Dohlnér Lundwall