Digital seminariedag

Framtidens hållbara konsumtion – digital seminariedag 1 juli 2020

Vilka trender driver hållbar konsumtion och hur ser egentligen morgondagens handel och produktion ut om konsumenterna får bestämma? Tillsammans med bland andra F/ACT Movement, Textile & Fashion 2030 och Kairos Future reds alla frågetecken ut!

Block 1

Introduktion till dagen
Globala trender – morgondagens hållbara konsumtion

Talare:
Birgitta Losman, Science Park Borås
Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
Erik Bresky, Science Park Borås
Andreas Reibring, Kairos Future
Jörgen Jedbratt, Kairos Future

Förändrad konsumtion – att ta nya kliv i hållbarhetstrappan

Talare:
Andreas Reibring, Kairos Future
Jörgen Jedbratt, Kairos Future
Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
Cecilia Tall, TEKO
Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen


Block 2

Den uppkopplade garderoben – bli en bättre konsument

Talare:
Jonas Larsson, Textilhögskolan
Madlén Fondén, Something Borrowed
Maria Sandow, Svensk Handel
Emil Rosén, Berge Consulting
Adrian Zethraeus, F/ACT Movement
Malin Viola Wennberg, Naturvårdsverket

Super Fast vs Super Slow – utmaningar i modebranschen

Talare:
Jonas Sehlin, Science Park Borås
Erik Lindvall, Guringo Designstudio
Cecila Tall, TEKO

Block 3

Från vision till fysisk produkt – hitta nya vägar till ditt hållbarhetsarbete

Talare:
Emma Garotte, Gina Tricot
Rebecca Watkins, Gina Tricot
Lovisa Nolander, XV Production
Naomi Bailey-Cooper, London College of Fashion
Erik Lindvall, Guringo Designstudio
Jonas Larsson, Textilhögskolan

Post- corona – återhämtning, möjligheter och uppväxling

Talare:
Erik Bresky, Science Park Borås
Birgitta Losman, Science Park Borås
Jörgen Jedbratt, Kairos Future
Jennie Rosén, Swedish Fashion Council

Att bryta invanda livsmönster – 2020 års rapport om hållbar konsumtion

Klicka här för att ladda ner rapporten som PDF i stående A4-format.

Klicka här för att ladda ner  rapporten som PDF i uppslagsformat.