Digitalisering för cirkularitet – nytt kunskapsnav ska hjälpa företag i Västsverige att ställa om lönsamt

Science Park Borås har beviljats finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, genom bland annat Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket, för att leda det storskaliga projektet Circular Hub Twin Transition. Målet är att accelerera övergången till en cirkulär ekonomi i textil- och modeindustrin genom att kombinera cirkulära strategier med digitalisering och AI.

Med ny lagstiftning från EU och ett ökat tryck från konsumenter, möter små och medelstora företag i dag betydande utmaningar när de inte kan svara upp för de hållbarhetskrav som ställs. Circular Hub Twin Transition ska erbjuda stöd, kunskap och testmiljöer för att stötta företagen.

Erik Valvring, innovationsstrateg Science Park Borås

Erik Valvring, innovationsstrateg vid Science Park Borås och en av initiativtagarna av projektet, framhåller att det finns ökad efterfrågan hos företag att utveckla cirkulära affärsmodeller men att lönsamhet varit ett hinder.

– Hållbarhet blir en allt viktigare drivkraft för affärsbeslut, men samtidigt krävs det innovativa lösningar för att nå lönsamhet. I tidigare projekt inom Science Park Borås har vi satt grunden för många företags omställning mot en cirkulär ekonomi med vårt fokus på cirkulära affärsmodeller och branschöverskridande samarbeten, säger han och fortsätter:

– Det är nödvändigt att tillhandahålla coachning, kunskap och infrastruktur för testmöjligheter om företag ska ha en chans att förbereda sig. Nu har vi muskler att utöka nätverken och sprida kunskap för att skapa innovation och lönsamhet i de cirkulära affärsmodellerna.

Hållbar förändring genom digitalisering

Twin Transition betonar vikten av att digitalisering och grön omställning går hand i hand genom att främja hållbara cirkulära flöden, i stället för att effektivisera ohållbara linjära flöden. Projektet siktar på att tillgängliggöra digitala verktyg för att stärka företagens lönsamhet och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid, samt fokusera på att generera konkreta effekter inom textil- och modebranschen samt möbelindustrin – sektorer som står inför betydande utmaningar men också stora möjligheter i den gröna omställningen.

Anett Aldman, projektledare Circular Hub Twin Transition

– Genom projektet vill vi bjuda in till ett samskapande i innovationsmiljön, där nya innovationer, digitala lösningar och nya samarbeten leder till lönsam och konkurrenskraftig verksamhet baserad på cirkulära affärer, säger Anett Aldman, projektledare för Circular Hub Twin Transition vid Science Park Borås.

Projektets aktiviteter (i urval):

  • Använda digital teknik och dataanalys för att identifiera utvecklingsmöjligheter för nya produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på användaranalys.
  • Erbjuda öppen innovationsrådgivning för att hjälpa företag och entreprenörer att utforska och implementera digitala lösningar för grön omställning och cirkulära affärsmodeller.
  • Utveckla en nätverksorganisation som samlar textilproducenter och andra aktörer för samarbete, kunskapsutbyte och gemensam utveckling inom cirkulära affärsmodeller.
  • Främja samarbete och kunskapsdelning genom att arbeta med innovationskluster och
    cirkulära hubbar.
  • Utrusta och underhålla DO-tank Center för att stödja små och medelstora företag (SMF) med deras omställning till en cirkulär ekonomi, inklusive maskinpark och personalutbildning.
  • Göra DO-tank Centers textila test- och demokapacitet tillgänglig för SMF för färmjandet av hållbara lösningar genom tester och demonstrationer.

Unika möjligheter för test av nya innovationer

Projektet har sin hemvist i DO-tank Center i Borås, en framstående innovationsmiljö lokaliserad i Textile Fashion Center, utrustad med resurser för att hjälpa företag med omställning genom testande och utveckling av prototyper. Denna infrastruktur är avgörande för att snabbt kunna omsätta idéer till praktiska lösningar som kan testas i verkliga miljöer.

– I Västra Götaland har vi en kraftsamling för cirkulära affärsmodeller i vår regionala utvecklingsstrategi. Circular Hub med sin cirkulära kompetens är ledande inom cirkulär affärsutveckling i Västra Götaland, säger Birgitta Nilsson, regionutvecklare på Västra Götalandsregionen och fortsätter:

– De sprider kunskap till väldigt många företag och öppnar upp sin miljö för prototyputveckling och utbildning. Nu tas nästa steg och förenar cirkulärt med digitalt för nya innovationer men också att bygga starkare samarbete med andra innovationsmiljöer i Västra Götaland.

Om projektet

Plattformen Circular Hub vid Science Park Borås har sedan 2018 varit navet för cirkulär omställning i Västra Götalandsregionen. Med Circular Hub Twin Transition positionerar sig Science Park Borås fortsatt i framkanten av arbetet med att skapa en hållbar framtid, genom innovativ samverkan och praktisk tillämpning av cirkulära affärsmodeller och digital teknik. I projektet deltar Innovatum, Lindholmen Science Park och Region Halland.

Projektet pågår fram till 2026 och finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Västra Götalandsregionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Region Halland och Stiftelsen Svensk Textilforskning.

Läs mer om projektet Circular Hub Twin Transition