Science Park Borås – en korvfabrik

Många har säkert frågat sig vad en science park är, eller ännu hellre vad Science Park Borås egentligen pysslar med. Är “science” bara är ett angenämt ord som används i hopp om att rida på någon vetenskapsvåg i teorin, eller finns det någon som helst sanning i det i praktiken? Nedan följer en kort skärskådning av verksamheten, korv och kopplingen till Högskolan i Borås.

Till att börja med så kan det vara bra att redogöra för vad en science park är och varför det finns hela 32 stycken av dem utspridda i landet. Enligt SISP (Swedish Incubators & Science Parks) så definieras en science park som en öppen innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning där branschöverskridande idéer och kunskap möts och triggas igång genom forskningsnära projekt. Med andra ord, en mötesplats för forskare, företagare och staten som tillsammans slår sina kloka huvuden ihop för att producera något samhällsnyttigt.

Till skillnad från de andra “parkerna” i Sverige så är faktiskt Science Park Borås helt unik i det att verksamheten är en organisatorisk del av Högskolan i Borås, precis på samma sätt som Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan. Det vill säga att all personal är anställd på högskolan, oavsett om du är chef, forskare eller interiör.

Närhet en fördel

Anders Stenström, chef för enheten Forskning och innovation, där Science Park Borås är placerad under Högskolan i Borås, förklarar att närheten till utbildning och forskning är avgörande för de nyskapande tekniker och metoder som utvecklas inom verksamheten.

– Att en fysisk och kreativ mötesplats finns möjliggör för utveckling av produkter och tjänster genom olika projekt, såväl regionalt som internationellt. Science Park Borås skulle i praktiken ha kunnat vara ett kommunalt bolag med allt vad det innebär, men det är vi inte förklarar han och fortsätter:

– Fördelen med att vara en del av Högskolan i Borås är närheten till den forskning som bedrivs för att sedan med hjälp av olika projekt verkställa och realisera något. Närheten till akademin påverkar också våra ledtider, från idé till färdig produkt eller tjänst som kan introduceras på marknaden.

Anders beskriver Science Park Borås som ett skyltfönster för en del av den forskningen som bedrivs på Högskolan i Borås, där folk från hela världen är välkomna att titta.

Var kommer pengarna ifrån?

Eftersom att Högskolan i Borås är en myndighet, är också Science Park Borås det. Enkelt beskrivet så grundfinansieras därför de båda av samma aktörer genom bland andra Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Däremot så kan projekten som administreras på Science Park Borås få ytterligare finansiering av parter, som till exempel näringslivet, som på ett eller annat sätt är involverade i projekten.

På så sätt samverkar alltså högskolan med näringslivet genom Science Park Borås. Utöver det finns också viktiga regionala uppdrag, där en av uppgifterna är att bidra till en attraktiv region inom ramen för Västra Götalandsregionens omställningsarbete med samlingsnamnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. En kraftsamling med syfte att minska utsläppen i regionen.

Textilt fokusområde

För att få en större spridning i forskningen har samtliga science parks i Sverige olika fokusområden, beroende på vilken stad eller lärosäte som ligger närmast rent geografiskt och vilken forskning som bedrivs just där. I Göteborg finns exempelvis Sahlgrenska Science Park som är inriktad på Life Science (livsvetenskap) och i Skövde finns Science Park Skövde som inriktar sig mer på spelutveckling. I Borås är inriktningen överraskande nog av en mer textil karaktär.

Tillämpad forskning, synliga resultat

Nu till något mer högtravande och akademiskt. Skämt åsido, det är faktiskt ganska lätt att förstå varför Science Park Borås roll är så viktigt för forskningen som bedrivs på Högskolan i Borås och vice versa.

Men först en sak: formellt sett är alltså de forskare som arbetar för Science Park Borås räkning anställda och placerade på Högskolan i Borås. Den stora skillnaden är egentligen att den enskilde forskaren har möjlighet att vara involverad i projekt även utanför akademin och på så vis få en helt annan spridning av sina resultat. Det som skiljer forskningen som bedrivs på Science Park Borås mot den inom akademin är i stort sett att den förstnämnda blir tillgänglig fortare och om stjärnorna står rätt kan bidra med snabbare lösningar till aktuella problem i samhället – tillämpad forskning.

Och vad är det då för forskning som tillämpas? Jo, en stor del av de forskningsresultat som fått stötas och blötas inom akademin visas här upp i form av tjänster, prototyper eller produkter. Genom en rad olika samverkansprojekt med företag och aktörer utanför akademin kan alltså resultat bearbetas och realiseras på ett sätt som i bästa fall gynnar såväl högskolan och Science Park Borås som näringslivet och samhället. Se det lite som att stoppa korv, där akademin står för själva råvaran och Science Park Borås för den färdiga korven som samhället sedan får sätta tänderna i.
Nota bene: det finns vegetariska och veganska alternativ.

Exempel!

Ett axplock av några lyckade korvstoppningar som är värda att nämna i detta sammanhang är den uppblåsbara cykelhjälmen Hövding, kläder tillverkade av växthusgas och luft (ja, du läste rätt), pyjamansbyxan Pyjama för sängvätare samt en eftertraktad EKG-tröja.

 

Röster
Erik Bresky, chef för Science Park Borås:

– Våra tre fokusområden, textil, konsumtion och samhällsutveckling gör oss både breda och med en unik spetskompetens. En science park ska ju ha en fysisk plats, en inkubator och en projektarena, men i vårt fall är det andra aktörer som sköter infrastrukturen och inkubatorn vilket gör att vi på Science Park Borås helt och hållet kan fokusera på projektarenan. För högskolan blir vi bryggan mellan samhället och akademin där vi utgår ifrån en given forskningsram för att sedan utveckla och stötta aktörer i olika projekt utåt i samhället.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås:

– Med hållbarheten som drivkraft ligger Science Park Borås i framkant inom hållbar konsumtion, samhällsutveckling och textil. Den unika kompetensen i Borås, bidrar och väcker ett väldigt stort intresse i hela landet.

Nils-Krister Persson, docent vid Högskolan i Borås:

– Jag skulle säga att Science Park Borås fungerar lite som högskolans fönster utåt. Vi synliggör en del av den forskning som både jag och andra bedriver och applicerar den på en rad olika projekt och användningsområden för samhällsnyttan. Det faktum att vi jobbar så nära akademin gör att vi förstår logiken på ett helt annat sätt än många andra vilket attraherar många aktörer och finansiärer.

– För den enskilde forskaren är det värdefullt att visa sin forskning genom exempelvis prototyper och dessutom bistå civilsamhälle och företag med verktyg för att utvecklas och må bra. Att vi ligger så nära tillämpningen på Science Park Borås är en stor fördel för alla, såväl region som nation.

Delia Dumitrescu, professor inom smart textildesign vid Höskolan i Borås:

– Science Park Borås plattform utgör en bra spridning för forskningsresultat, både till den offentliga och privata sektorn. Högskolan i Borås och Science Park Borås har egentligen samma mål, men med olika perspektiv. Akademins roll är mer att bedriva experimentell forskning och utveckla grundläggande kunskaper för textilområdet. Science Park Borås strävar å andra sidan åt att vara närmare samhället och omvandla högskolans kunskap till specifika tillämpningar vilket är till gagn både för nutida, men också framtida problem i samhället.

 

 

Läs mer:
Vad betyder alla ord?
Hb.se
SISP
Klimat 2030