Science Park Borås – en korvfabrik för forskning och innovation

Textile Fashion Center
Science Park Borås. Foto och montage: Vasilios Bartziokas
Många har säkert frågat sig vad en science park är, eller ännu hellre vad Science Park Borås egentligen sysslar med. Är “science” bara är ett ord som används i hopp om att rida på någon vetenskapsvåg i teorin, eller ligger det någon sanning i det i praktiken?

Till att börja med kan det vara bra att redogöra för vad en science park är, och varför det finns hela 32 stycken av dem utspridda i landet. Enligt SISP (Swedish Incubators & Science Parks) definieras en science park som en ”öppen innovationsmiljö för samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och forskning där branschöverskridande idéer och kunskap möts och triggas igång genom forskningsnära projekt”.

Med andra ord: en mötesplats för forskare, företagare och staten som tillsammans slår sina kloka huvuden ihop för att producera något samhällsnyttigt.

Till skillnad från de andra “parkerna” i Sverige är Science Park Borås unik i det att verksamheten är en organisatorisk del av Högskolan i Borås, precis på samma sätt som Bibliotekshögskolan och Textilhögskolan. All personal är anställd på högskolan, oavsett om du är chef, forskare eller interiör.

Närheten till akademin en fördel

Anders Stenström, chef för enheten Forskning och innovation där Science Park Borås är placerad hos Högskolan i Borås, förklarar att närheten till utbildning och forskning är avgörande för de nyskapande tekniker och metoder som utvecklas inom verksamheten.

– Att en fysisk och kreativ mötesplats finns möjliggör för utveckling av produkter och tjänster genom olika projekt, såväl regionalt som internationellt. Science Park Borås skulle i praktiken ha kunnat vara ett kommunalt bolag med allt vad det innebär, men det är vi inte, förklarar han och fortsätter:

– Fördelen med att vara en del av Högskolan i Borås är närheten till den forskning som bedrivs för att sedan med hjälp av olika projekt verkställa och realisera något. Närheten till akademin påverkar också våra ledtider, från idé till färdig produkt eller tjänst som kan introduceras på marknaden.

Anders beskriver Science Park Borås som ett skyltfönster för en del av den forskningen som bedrivs på Högskolan i Borås, där folk från hela världen är välkomna att titta.

Var kommer pengarna ifrån?

Eftersom att Högskolan i Borås är en myndighet, är också Science Park Borås det. Enkelt beskrivet grundfinansieras därför de båda av samma aktörer genom bland andra Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Däremot kan projekten som administreras på Science Park Borås få ytterligare finansiering av parter, exempelvis från näringslivet, som på ett eller annat sätt är involverade i projekten.

På så sätt samverkar högskolan med näringslivet genom Science Park Borås. Utöver det finns också viktiga regionala uppdrag, där en av uppgifterna är att bidra till en attraktiv region inom ramen för Västra Götalandsregionens omställningsarbete med samlingsnamnet Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om. En kraftsamling med syfte att minska utsläppen i regionen.

Textilt fokusområde

För att få en större spridning i forskningen har samtliga science parks i Sverige olika fokusområden, beroende på vilken stad eller lärosäte som ligger närmast rent geografiskt och vilken forskning som bedrivs just där. I Göteborg finns exempelvis Sahlgrenska Science Park som är inriktad på Life Science (livsvetenskap) och i Skövde finns Science Park Skövde som inriktar sig mer på spelutveckling. I Borås är inriktningen föga överraskande av textil karaktär.

Tillämpad forskning, synliga resultat

Formellt sett är alltså de forskare som arbetar för Science Park Borås räkning anställda och placerade på Högskolan i Borås. Den stora skillnaden är att den enskilde forskaren genom science parken har möjlighet att vara involverad i projekt även utanför akademin, och på så vis få en helt annan spridning av sina resultat.

Det som skiljer forskningen som bedrivs på Science Park Borås mot den inom akademin är i stort sett att den förstnämnda blir tillgänglig fortare och kan – om stjärnorna står rätt – bidra med snabbare lösningar till aktuella problem i samhället: det vill säga tillämpad forskning.

Från akademisk råvara till färdiga korvar

Vad är det då för forskning som tillämpas? En stor del av de forskningsresultat som fått stötas och blötas inom akademin visas här upp i form av tjänster, prototyper eller produkter. Genom en rad olika samverkansprojekt med företag och aktörer utanför akademin kan alltså resultat bearbetas och realiseras på ett sätt som i bästa fall gynnar såväl högskolan och Science Park Borås, likväl som näringslivet och samhället.

Se det lite som att stoppa korv, där akademin står för själva råvaran och Science Park Borås för den färdiga korven som samhället sedan får sätta tänderna i!

Exempel!

Ett axplock av några lyckade korvstoppningar som är värda att nämna i detta sammanhang är den uppblåsbara cykelhjälmen Hövding, kläder tillverkade av växthusgas och luft (ja, du läste rätt), pyjamansbyxan Pyjama för sängvätare samt en eftertraktad EKG-tröja.

Håll dig uppdaterad om alla kommande innovationer och projekt via vår nyhetsflöde.

 

Röster inifrån Science Park Borås

Erik Bresky, chef för Science Park Borås:

– Våra tre fokusområden textil, konsumtion och samhällsutveckling gör oss både breda och med en unik spetskompetens. En science park ska ju ha en fysisk plats, en inkubator och en projektarena, men i vårt fall är det andra aktörer som sköter infrastrukturen och inkubatorn vilket gör att vi på Science Park Borås helt och hållet kan fokusera på projektarenan. För högskolan blir vi bryggan mellan samhället och akademin där vi utgår ifrån en given forskningsram för att sedan utveckla och stötta aktörer i olika projekt utåt i samhället.

Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg vid Science Park Borås:

– Med hållbarheten som drivkraft ligger Science Park Borås i framkant inom hållbar konsumtion, samhällsutveckling och textil. Den unika kompetensen i Borås, bidrar och väcker ett väldigt stort intresse i hela landet.

Nils-Krister Persson, docent vid Högskolan i Borås:

– Jag skulle säga att Science Park Borås fungerar lite som högskolans fönster utåt. Vi synliggör en del av den forskning som både jag och andra bedriver och applicerar den på en rad olika projekt och användningsområden för samhällsnyttan. Det faktum att vi jobbar så nära akademin gör att vi förstår logiken på ett helt annat sätt än många andra vilket attraherar många aktörer och finansiärer.

– För den enskilde forskaren är det värdefullt att visa sin forskning genom exempelvis prototyper och dessutom bistå civilsamhälle och företag med verktyg för att utvecklas och må bra. Att vi ligger så nära tillämpningen på Science Park Borås är en stor fördel för alla, såväl region som nation.

Delia Dumitrescu, professor inom smart textildesign vid Högskolan i Borås:

– Science Park Borås plattform utgör en bra spridning för forskningsresultat, både till den offentliga och privata sektorn. Högskolan i Borås och Science Park Borås har egentligen samma mål, men med olika perspektiv. Akademins roll är mer att bedriva experimentell forskning och utveckla grundläggande kunskaper för textilområdet. Science Park Borås strävar å andra sidan åt att vara närmare samhället och omvandla högskolans kunskap till specifika tillämpningar vilket är till gagn både för nutida, men också framtida problem i samhället.

 

 

Läs mer:
Vad betyder alla ord?
Hb.se
SISP
Klimat 2030