Bli en bättre konsument – koppla upp och prata med dina kläder

Föreställ dig en regnig fredagskväll framför en nyproducerade kriminalserie. Det plingar till i mobilen. Du har fått ett meddelande – från din garderob. Det är din t-shirt som skriver; ”Hej, det verkar som du glömt bort mig då det var längesedan du använde mig. Kanske kan jag komma till bättre nytta hos någon annan. Om du vill kan jag publicera en annons för mig själv på Tradera. Rimligt pris borde vara 50 kr. Vad tror du?”

Tanken på en interaktiv och uppkopplad garderob, som till exempel hör av sig till dig om du inte använt ett plagg under en längre tid för att tala om att det kan vara dags för plagget att resa vidare inom det cirkulära återbruksflödet, kan låta fiktivt. Men faktum är att det redan genomförts ett mindre pilotprojekt kring detta inom ramen för F/ACT Movement vid Science Park Borås.

Systemet bakom den uppkopplade garderoben kan troligen komma att se ut på många sätt, men ett av dessa skulle kunna vara en mobilapplikation och någon form av ”tagg” som integreras i textilen. Vid användning scannar du ditt plagg och appen lagrar statistik över din användning. De plagg i garderoben som lämnas oanvända en längre tid kommunicerar sedan med dig och påkallar din uppmärksamhet. Du kan då via appen göra dessa kläder tillgängliga för försäljning, byte eller utlåning.

– Hela grundidén handlar om att påverka konsumenter till att göra mer hållbara val. Plaggen blir interaktiva på ett sätt som kan stödja ett hållbart beteende. Det blir en interaktion som fungerar i form av ”nudging”. Du blir påmind om att det i din garderob finns potential att göra mer hållbara val, berättar Adrian Zethraeus, projektledare för F/ACT Movement.

Att ha en uppkopplad och interaktiv garderob ger också möjlighet att medvetandegöra konsumentens klädanvändning. Något som kan skapa en grund för att förändra konsumtionsbeteenden.

– Idag kan vi ha väldigt stora garderober, med kanske fler än 100 plagg. Däremot använder vi ytterst sällan mer än en liten del av dessa på daglig basis. Genom att skapa kommunikativa möjligheter mellan dig och dina plagg kan det också förändra bilden av ens garderob. Man kan få information om hur länge och hur ofta man använder sina plagg, något som uppmärksammar en på ens dagliga aktiviteter. Vet man om sina beteenden, kan det vara lättare att ändra dem, förklarar Vijay Kumar, forskare vid Textilhögskolan och delaktig i pilotprojektet.

Koppla upp, och koppla ihop
En garderob kan ha mer än 100 plagg
Idag kan vi ha väldigt stora garderober. Däremot använder vi ytterst sällan mer än en liten del av dessa på daglig basis.

Förutom ovan nämnda tekniska möjligheter behöver användaren känna att man får ut ett mervärde av systemet. I den frågan har blickarna vänts mot musikbranschen. Något som Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan och Smart Textiles vid Science Park Borås förklarar djupare.

– När man pratar om liknande projekt är ofta en bromskloss att det kommer kosta pengar för den enskilde konsumenten. Det är ofrånkomligt även i det här fallet men utgångspunkt har varit – kan vi komma på ett sätt där folk är villiga att betala dubbelt så mycket för modekonsumtion än tidigare? Vi ser idag en streamingbransch där folk betalar mer per år för sin musik än vad de gjort innan, men ändå äger de inte musiken. Vi tänker att man på liknande sätt, genom att koppla ihop garderober med varandra, kan skapa ett större utbud för konsumenterna.

Det blir alltså möjligt för människor att öka sin konsumtion genom tillgång till mer kläder, men med potentiellt mindre miljöpåverkan.

– Du skulle genom systemet kunna låna kläder av människor i din närhet, sälja på en andrahandsmarknad, lämna in på lagning och i vissa fall även till återvinning. Det blir bättre både i anskaffnings-, tillgång- och användningsfasen. Förutom att det kan bli mycket dyrare då, fortsätter Jonas Larsson.

Genom att koppla upp kan man koppla ihop. Visionen är att en uppkopplad garderob ska kunna integreras med sociala nätverk och communities där du kan byta eller låna ut dina kläder.

– En del kan vara att du i ett nätverk kopplas ihop med personer som har samma storlek och samma preferenser som dig själv. Har du något som de är i behov av eller vice versa så kan man låna det av varandra. Detta skulle verkligen kunna skapa en miljö där vi lever ut hållbar konsumtion, berättar Vijay Kumar.

Viktigt för cirkulära affärsmodeller

Förutom att lagra och kommunicera information om en konsuments klädanvändning kan även antal ägare, vem som tillverkat plagget och plaggets materiella sammansättning finnas tillgänglig via samma uppkopplade system. Något som kommer vara viktigt ur ett kommersiellt perspektiv.

– Både spårbarhet och informationsöverföring kommer båda vara elementära delar för att skala upp de cirkulära affärsmodellerna. Detta gäller oberoende cirkulärt scenario; laga, återanvända eller återvinna. Oavsett hur man jobbar cirkulärt så är sådan information viktig, berättar Adrian Zethraeus.

Det finns dock fortfarande stora frågor att lösa innan ett sådant system kan lanseras på marknaden.

– Att kunna lagra information i ett plagg kan, som Adrian varit inne på, vara otroligt viktigt när man ska ta rätt beslut om ett plaggs andraliv. Däremot finns det i dagsläget stora utmaningar kring datainsamling när det kommer till personlig integritet och GDPR. För att kunna genomföra ett sådant här projekt måste man mer på djupet undersöka att data kan hanteras på ett rättssäkert sätt. Detta, tillsammans med att skapa ett användarvänligt system, kommer vara de största utmaningarna för den uppkopplade garderoben, avslutar Jonas Larsson.

 

En garderob kan delas upp i sådant som ska bäras, eller sådant som ska säljas eller doneras.
Foto: Montage/Most Photos

—————————————————–

Läs mer om F/ACT Movement