Circular Hub tar form för att stötta företag i omställningen till cirkulär ekonomi

Science Park Borås utvecklar, tillsammans med IDC West Sweden, en samverkansplattform för cirkulär ekonomi avseende textil, mode och interiör. Plattformen ska placera Västsverige som en världsledande partner och förebild inom cirkulär ekonomi och minimering av miljöpåverkan, med avseende på nämnda branscher.

Under 2019 byggs plattformen, som fått namnet Circular Hub, med syfte att samla aktörer och stärka satsningar inom cirkulärt mode, textil och interiör. Plattformen ska fungera som en möjliggörare och katalysator för utveckling av branscherna i Västsverige och deras värdekedjor, med särskild vikt på små och medelstora företag.

Företagare kan genom Circular Hub få tillgång till test-, demo- och prototypanläggningar samt stöd i cirkulär och digital affärsmodellsutveckling. Innovatörer, entreprenörer och forskare ska kunna testa idéer, samtidigt som forskning och utveckling tillgängliggörs och nyttiggörs. Plattformen vill också lyfta fram och växla upp pågående projekt och forskningsmiljöer kopplat till cirkulär ekonomi. Circular Hub ska vara en samlande drivkraft, lyfta kunskapen om cirkulär ekonomi och få fler företag att ställa om!

Den här satsningen i kombination med innovationsarenorna Do-tank Center i Borås och ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde gör att vi tillsammans med våra samverkanspartners kan möta industrins utmaningar och bidra till att skapa helt nya konkurrensfördelar.

Arbetet på Science Park Borås inriktar sig på projektets del om cirkulärt mode och textilier, medan arbetet på IDC West Sweden i Skövde inriktar sig på delen om hållbara miljöer.

Följ arbetet på vår webbplats

Följ arbetet med formandet av plattformen på circularhub.se

Circular Hub drivs i samverkan mellan Science Park Borås och IDC West Sweden i Skövde och finansieras av bland andra Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.