Hur skapas attityder för en ansvarsfull klädkonsumtion?

Digital storytelling och andra berättartekniker kan bidra till en bättre förståelse för förhållandet mellan klädkonsumtion, känslor och hållbarhet. Det visar ett forskningsprojekt för F/ACT Movement som pågått under 2023 hos Science Park Borås.

Studenter vid Textilhögskolan diskuterar en topp som sällan används på grund av att den inte sitter ordentligt.

Read article in English here

Modebranschen är som ett komplext pussel, där övergången till en hållbar framtid kräver betydande samarbetsinsatser som involverar regeringar, tillsynsmyndigheter och industrier. Arbetet syftar ofta till att säkerställa att de plagg som konsumenterna köper och har på sig – deras materialitet och användningsområden – främjar en ansvarsfull klädkonsumtion.

En stor utmaning uppstår dock när kläderna når konsumenternas garderober, eftersom makten att påverka ett plaggs hållbarhetspåverkan till stor del då ligger hos konsumenterna själva. Vidare visar forskning att konsumenter aktivt använder mindre än hälften av sina klädägodelar och ofta förbiser mångfalden av kläder de äger. Därför blir det allt viktigare att påverka konsumenter i större skala och främja en känsla av gemenskap där kunskap om hållbar klädanvändning delas och odlas.

Forskningsprojekt inom F/ACT Movement

Forskningsprojektet om storytelling inom plattformen F/ACT Movement ger insiktsfulla och ”aktivistorienterade” perspektiv på konsumtion. Det belyser hur man genom att ägna tid och utrymme åt berättande aktiviteter kan reflektera över sina klädval och hur de används, vilket i slutändan leder till långvarig livslängd för plaggen. Denna förståelse har vuxit fram genom digitala berättaraktiviteter på F/ACT:s Instagram-plattform och workshops om klädberättande som genomförts med studenter, yrkesverksamma och allmänheten.

Hur individer uppfattar och interagerar med sina kläder och med varandra är ett dynamiskt fält, och allt detta förstärks ytterligare efter pandemins början och AI-boomen. Användargränssnittet på Instagram har nu blivit flytande, där tvärsnittsinfluenser från olika användargränssnitt inom en plattform – exempelvis Spotify – inskärper konsumentengagemang. Genom Instagram kan man observera hur människor effektivt interagerar med kurerat innehåll, i syfte att berätta och generera plagghistorier. Gränssnittet blir då ett viktigt medium för att initiera och berätta en plagghistoria.

Läs mer om digital storytelling här

Workshop för nya berättelser om plagg

Nu sträcker sig gränssnittet även bortom den digitala sfären. Detta är särskilt tydligt när en workshop fungerar som ett gränssnitt för fysisk interaktion med plagget, vilket underlättar berättandet om och reflektionen över plaggets användningsmönster.

I de workshops som genomförs i DO-tank Center, Science Park Borås innovationsmiljö, tar en av studenterna tillfället i akt att samla skyltdockor för att berätta historien om sitt plagg. Till den upplevelserika miniutställningen paras det digitala gränssnittet ihop för att visa upp information om plagget. En annan deltagare ställer ut och berättra om ett plagg som numera sällan bärs genom ett inlägg på Instagram.

Medan deltagarna i workshopparna visade upp plaggets material och form fysiskt, illustrerade de också plaggets många användningsområden genom foton som lagrats på deras telefoner, samt genom sina inlägg och arkiverade berättelser på sociala medier.

Detta möjliggjorde vidare diskussioner om hur ett plagg har omhuldats på olika sätt eller varför det inte längre är omhuldat. Det ledde också till förståelse för varför plagget köptes eller lånades från början, vilket i sin tur påverkade användningsmönstret för kläderna. Sammanflätningen mellan den fysiska och den digitala världen blir därigenom märkbar och sammankopplad.

När människor samlas för att prata om sina kläder blir det möjligt att dela plaggets känsla och utseende. Detta skapar olika perspektiv för bärarna själva, vilket främjar extern uppskattning och får bärarna att ompröva plaggets status i sina garderober.

Vidare belyser workshopparna att handgjorda plagg har en viktig plats för bäraren, vilket gör att plagget bärs oftare. Det observeras också att reparation/upcycling av ett plagg genom utsmyckningstekniker, såsom broderier, skapar ytterligare värde för bäraren och därmed förlänger användningen av det befintliga plagget.

Deltagarna skriver sina kortfattade svar på ON-REPEAT Story-taggarna, som sedan knyts på deras mest använda plagg.

Läs mer om workshopparna här

Berättelser som kan förändra beteenden

Storytelling är ett sätt att forma narrativ som gör att berättaren kan känna att han eller hon har kontroll över sin historia. Berättelsens omfång omfattar här berättarens egna befintliga plagg, och berättandets gränssnitt möjliggör en förståelse av de känslor som är förknippade med plagget och ger därmed mening åt plaggets berättelse. Så småningom förvandlas den narrativa aktiviteten till en problemlösningsaktivitet.

En student tog under workshopen extra steg för att ta itu med ovanstående topp som hen inte bar ofta. Studenten erbjöd plagget till försäljning under mini-utställningen, en del av workshopen där alla kan känna på och se varandras plagg. Under det avslutande seminariet avslöjades det att en annan deltagare frågat om plagget efter att ha sett det tillagda meddelandet på berättelsetaggen. Den ursprungliga ägaren donerade det sedan under själva workshopen.

Genom att dela med sig av tidigare erfarenheter genom berättelsetaggen har plagget nu övergått från att sällan bäras till att bli det mest använda för sin nya ägare, och därigenom utnyttja sin potential och hållas i bruk. Detta symboliserar den hållbara etik och potential till förändring som är inbäddad i storytelling-processen. Att inskärpa ett tankesätt om att konsumera kläder på ett ansvarsfullt sätt är alltså mer än att enbart vara en individuell utmaning; det blir en kollektiv strävan.

Text: Jamila Juzer Siamwalla, forskningsassistent Science Park Borås

Översättning: Christian Naumanen
Foto: Victoria Hasselberg Garcia
& Jamila Juzer Siamwalla

Läs mer

Om forskningsprojektet ”Digital storytelling i sociala medier”

F/ACT Movement