Nordiskt blockchain-samarbete skapar spårbarhet för framtiden

Kan blockkedjeteknologi öka transparensen och spårbarheten inom textil- och livsstilsindustrin? Det är förhoppningen i samarbetsprojektet Nordic Blockchain Alliance, som lyfter framgångsrika nordiska exempel på området.

Nordic Blockchain Alliance består av sex företagskluster i Sverige, Norge, Finland och Danmark som kopplar samman och ökar kunskap och strategisk kompetens inom blockkedjeteknologi. Med EU:s framtida strategi för ekodesign och digitala produktpass kan blockkedjetekniken på ett informationssäkert sätt dokumentera data om produkthistorik, leveranskedja, miljöpåverkan, efterlevnad, avtalsdetaljer och användarinstruktioner inom textil- och livsstilsindustrin.

Målet – en gemensam blockchain-lösning för Norden

Under ett öppet webbinarium den 5 december presenterades ett flertal nordiska exempel från projektet. Dagen inleddes av Faith Robinson, head of content på den icke vinstdrivande hållbarhetsorganisationen Global Fashion Agenda, som lyfte fram de nordiska länderna som ”bäst i klassen” när det kommer till att utveckla hållbara innovationer för textil- och modeindustrin. Därefter berättade Anders Holm från danska Bolagsverket (Erhvervsstyrelsen) om hur kommande digitala produktpass inom EU kan komma att se ut, samt vilken information de behöver innehålla.

Elin Kathrine Saunes från norska klusterorganisationen NF&TA och Anita Drabløs från +Lab Norway gick igenom den undersökning som gjorts med nordiska företag inom projektet, och som mynnat ut i en rapport om potentialen för nordisk blockchain. Ett av förslagen i rapporten är att ta fram en gemensam nordisk blockchain-lösning som kan användas av företag i länderna för att kvalitetssäkra produktinformation.

Produktpass för möbler och spårbar Gina Tricot-kollektion

Från svenskt håll berättade Erik Lundh, projektledare på Interior Cluster Sweden, om det produktpass för möbler organisationen tagit fram i samarbete med konsultföretaget Sigma.

Jonas Larsson, lektor vid textilhögskolan och projektledare hos Science Park Borås, lyfte sedan fram samarbetsprojektet ”The Transparency Project”, där modekedjan Gina Tricot i samarbete med spårbarhetsappen PaperTale lanserat en kollektion med helt spårbara kläder, som trots en högre prisnivå sålde slut direkt.

Även projektet Mikrofabrikers arbete med en ”svart låda” för modebranschen som samlar in produktionsdata i fabrikerna lyftes fram som ett bra exempel på hur industrin kan förbättra sitt arbete med spårbarhet och transparens.

Jonas Larsson, Science Park Borås.

– Publika blockkedjor är bra i sammanhanget eftersom det är väldigt svåra att manipulera och det är en tillförlitlig teknik som göra att man följa vad som har hänt, säger Jonas Larsson och fortsätter:

– De är en lämplig teknik för att verifiera transaktioner som är associerade med hög risk, till exempel löneutbetalningar.  Det finns däremot inget likhetstecken mellan att vara transparent, att använda sig av blockkedjor, med att vara hållbar. Många hemska människor är ju väldigt transparenta med att de är just hemska.

Projektet har gett många nya insikter om möjligheter för samarbete kring just transparens mellan de nordiska länderna.

– Vi delar samma värderingar kring öppenhet för varandra och har liknande målsättningar om en mode-, möbel-, och designindustri som gör mer nytta än skada för planeten och dess invånare, avslutar Jonas Larsson.

Text: Christian Naumanen

Fakta: Nordic Blockchain Alliance

Blockchain- eller blockkedjeteknologi ger möjligheten att utbyta produkt- och företagsdata på ett sätt som kan vara både kostnadseffektivt och säkert. Ett brett utbud av information kan bäras i en blockkedja, inklusive data som dokumenterar produkthistorik, leveranskedja, miljöpåverkan, efterlevnad, avtalsdetaljer och användarinstruktioner. De blockkedjebaserade lösningarna kan också underlätta cirkulära affärsmodeller och bära ett framtida europeiskt produktpass.

Projektet syftar till att skapa en nordisk blockkedjeallians för att utforska potentialen i en gemensam nordisk blockkedja genom att dra nytta av olika erfarenheter och kunskapskällor från Finland, Norge, Sverige och Danmark.

Nordic Blockchain Alliance finansieras av Nordic Innovation. Partners i projektet är Interior Cluster Sweden, +Lab, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Finnish Textile & Fashion, Science Park Borås och Lifestyle & Design Cluster.

Läs mer om projektet på Nordic Blockchain Alliances hemsida