Transparens via blockchain ökade värdet på Gina Tricots produkter

Det går att vara öppen med sin produktionskedja och vinna på det – Gina Tricot är ett exempel på detta. Modeföretaget har i två projekt testat blockchainteknik för spårbarhet i hela produktionskedjan på ett par kollektioner. Man höjde kvaliteten och priserna och undersökte sedan hur detta togs emot av kunderna.

Resultatet ser lovande ut, både ur ett miljömässigt ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv. Utmaningen är att nå ut med informationen till kunderna och få dem med på hållbarhetståget.

– Spårbarhet och transparens är en av våra viktigaste punkter. Vi behöver veta hur leverantörskedjan ser ut för nå våra miljömål och mål för social hållbarhet, säger Rebecca Watkins, Sustainability Manager på Gina Tricot.

Satsade på högre kvalitet

I ett första försök inom The Transparency Project, som genomförs inom projekten Mikrofabriker och Nordic Blockchain Alliance vid Science Park Borås, lanserade Gina Tricot i samarbete med företaget PaperTale en kollektion med helt spårbara kläder.

– I nacken på plaggen satte man en QR-kod som ledde till en webbsida där kunden kunde läsa mer om produkten, allt om fabriken där plagget hade producerats, till data om vattenanvändning och miljöpåverkan vid transporter, förklarar Rebecca Watkins, Sustainability Manager på Gina Tricot.

– Vi satsade på högre kvalitet, vilket också motiverade att höja priset. Kollektionen togs emot bra av kunderna och sålde bra. Vi har försökt kommunicera så öppet som möjligt och försöker få med kunderna på den här resan, det tycker vi är viktigt, fortsätter hon.

I ett andra projekt provade man konceptet på en till kollektion, framtagen av företagets vanliga leverantörer, och sålde online.

Vad blev skillnaden mellan inriktningen på produkter före och efter att ni deltog i The Transparency Project?

– Det vi har kommit fram till är att vår produkt tas emot olika väl hos slutkund och vi landar i att det spelar stor roll hur produkten ser ut, och hur bra vi lyckas kommunicera hållbarhet i projektet. Tillsammans med Paper Tale var vi väldigt träffsäkra i design och kvalitet och lyckades fylla produkterna med hållbarhetsvärde, vilket gjorde kollektionerna lyckosamma, säger Rebecca Watkins.

Är det en konkurrensfördel att jobba med spårbarhet och transparens?

– Absolut, nu och än mer framöver med alla EU-krav som kommer. Arbetet med ökad spårbarhet är A och O i vår hållbarhetsresa. Vi är litet företag och det är viktigt att vi kan digitalisera hållbarhetsarbetet med våra vanliga kollektioner. Det innebär ett stort arbete framåt för att få ökad spårbarhet på varje order vi lägger och inte bara på en enstaka produktion. Men det är dit vi måste, avslutar Rebecca Watkins.

Text: Solveig Klug
Foto: Gina Tricot

Läs mer

Om projektet Nordic Blockchain Alliance

The Transparency Project