Textile Fashion Center lanserar ny webb

Textile Fashion Center har lanserat en ny webbsida – en ny gemensam plattform för huset. Under 2016 genomfördes ett gemensamt utvecklingsarbete i huset, kallat Dressed for Success, med målet att nå en gemensam vision för Textile Fashion Center. Ytterligare del arbetet har varit att ta fram en ny hemsidan för huset som nu är lanserad tillsammans med kommunikationspartnern Brainforest.

Den nya webbsidan är uppbyggd med en talande headerbilder och inledande text som beskriver kategorierna affärsutveckling, forskning, utbildning, möten, uppleva samt mat & dryck. Webbsidan ska göra det enkelt att navigera till de verksamheter som finns representerade i huset och till deras egna hemsidor. Samtidigt som besökaren ska få en överskådlig bild av vilka publika evenemang som sker i närtid i huset.

Välkommen till nya http://textilefashioncenter.se/

Textile Fashion Center är en mötesplats i en kreativ miljö för människor, affärer, kulturer, studenter, kreatörer, nyfikna, unga och gamla. Ett kluster för att inspirera människor till att våga göra drömmar till verklighet. 

Grundidén bygger på att innovativa processer bäst sker i samspel mellan företag, akademi och samhälle. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering.
De verksamheterna som verkar i Textile Fashion Center utgör en enorm kunskapsbank med allt ifrån expertkompetens till utbildningar och forskning i framkant.

Textile Fashion Center är en plats för modevisningar, kulturarrangemang, affärsutveckling, utställningar, event, möten, middagar samt utbildning.

Tre parter bildar basen för klustret; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlande näringslivet i Boråsregionen.