3 juni: Kraftsamling cirkulära affärsmodeller

3 juni
9:00 – 11:00

Varmt välkommen att delta på uppstart av Kraftsamling cirkulära affärsmodeller inom Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi. Vi ger en introduktion till området och förståelsen för hur arbetet med affärsmodeller kan innebära ett skifte och en uppväxling av många hållbarhetssatsningar i Västra Götaland. Vi lyfter också fram goda exempel från olika branscher där cirkulära affärsmodeller haft betydelse. Arbetet med cirkulära affärsmodeller är en förutsättning för att skapa ett nytt synsätt i verksamheter där nya cirkulära flöden och material skapar långsiktig hållbarhet och lönsamhet.

Läs mer om Västra Götalandsregionens kraftsamlingar här!

Agenda

9:00 – 9:05 Välkommen – Erik Valvring, innovationsstrateg på Science Park Borås
9:05 – 9:15 Varför denna kraftsamling behövs – Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen
9:15 – 09:40 Varför kraftsamla inom cirkulära affärsmodeller – Erik Valvring ger en introduktion av begrepp och hur kraftsamlingen förhåller sig till hållbarhet, cirkulär ekonomi och återvinning
09:40 – 10:40 Goda exempel – här ges goda exempel från olika branscher och områden som belyser betydelse och effekt av cirkulära affärsmodeller

Talare:
– Peter Alguren,
Coach inom cirkulär omställning, RISE
– Jakon Steen,
VD, Bruksspecialisten AB
– Jonas Willaredt,
Hållbarhetsdirektör, Husqvarna AB
– Caroline Düberg Martinsson,
Miljö- och kvalitetssamordnare, Elis (Berendsen)
– Christian Pettersson, Partner, Meal Makers
– Johan P. Lindström,
Manager Take Care Group, H&M

10:45 – 11:00 Uppsummering och hur vi kan gå vidare i kraftsamlingen, Kristina Jonäng, Västra Götalandsregionen med flera

Se inspelning av eventet >


Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 anger mål och riktning för våra långsiktiga prioriteringar. Fyra tvärsektoriella kraftsamlingar inom Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 – cirkulära affärsmodeller, digitalisering, elektrifiering och fullföljda studier – ska stärka vår samverkan och öka takten i utvecklingsarbetet.
Läs mer om regional utvecklingsstrategi!