Här finns möjligheter till verklig förändring!

Att vi lever i en snabbrörlig och föränderlig värld blir alltmer tydligt. Tyvärr blir vi ständigt påminda om konsekvenser orsakade av orättvisor, klimatförändringar och oförutsägbara politiska handlingar. Detta påverkar framtidens organisationer, näringsliv och offentliga verksamheter.

Att få vara med och navigera i en sådan värld, med ambitionen att bidra till ett bättre samhälle, är det vi på Science Park Borås har som uppdrag varje dag. Där ska vi hitta lösningar för en bättre och mer hållbar värld – en värld som lever av ett jordklots resurser, befolkat av välmående människor.

Vi kan göra det i form av att bidra till nya affärsmodeller som skapar förutsättningar för såväl ökad lönsamhet som en mer positiv klimatpåverkan och social hållbarhet. Våra olika plattformar, projekt och aktiviteter på Science Park Borås ger oss ett smörgåsbord av goda exempel och verktyg för en cirkulär omställning. Vi vill ge företag och organisationer självförtroende och verktyg för att kunna genomföra förflyttningar.

Det kan ske genom att vi exempelvis startar upp ett projekt om att förändra det textila systemet – Systemdemonstrator för ett hållbart textilsystem – på uppdrag från Vinnova. 14 partner från hela samhället går samman för att testa ett nytt ekosystem för textil. Ambitionen är att Sverige ska bli en förebild på att möta EU:s krav för en mer hållbar textiloch
modeindustri.

Om vi i går trodde att vi kunde lösa våra problem utan att ta hänsyn till de planetära gränserna, måste vi i dag se hur varje problem kan lösas på ett sätt som utvecklar vårt samhälle inom de planetära gränserna. Vi behöver skapa en rörelse och förflyttning som karaktäriseras av nyfikenhet och en vilja till förändring.

Det kan låta stort, men det är en grundläggande förutsättning för människors, företags, samhällens och hela moder jords framtid. Här handlar det om att våga – att våga ta risker och att ta såväl stora som små steg i rätt riktning. Vi vill vara drivande i denna rörelse!

Vid Science Park Borås finns kapacitet och utvecklingskraft för att förändra globala, miljömässiga och sociala utmaningar, samt bidra till en långsiktig hållbar tillväxt som möter de globala hållbarhetsmålen.

Vårt signum är att skapa förändring genom att göra. Därför heter också vår fysiska innovationsmiljö DO-tank Center – för vi tänker inte bara på förändring, vi försöker även förverkliga den.

Tillsammans skapar vi en bättre värld.

Erik Bresky,
chef Science Park Borås

Är du intresserad av att få ett fysiskt exemplar skickat till dig eller ditt företag? Kontakta sciencepark-komm@hb.se