Title Image

Forskning och Utveckling

hb

Högskolan i Borås har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver Högskolan i Borås utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Till Högskolan i Borås hör den nationellt och internationellt kända Textilhögskolan. Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige.

ri

RISE (Research Institutes of Sweden) är ett nätverk av forskningsinstitut som i global samverkan med akademi, näringsliv och samhälle genom forskningsexcellens och innovation skapar nytta, tillväxt och konkurrenskraft. RISE är det gemensamma varumärket för svenska industriforskningsinstitut. I dag ingår 16 institut i RISE.

SmartTextiles_logo_RGB_pos_335x105

Hos Smart Textiles möts forskning, näringsliv, institutioner och offentlig sektor för att finna fram­tidens lösningar idag. Som en del av Högskolan i Borås kan Smart Textiles erbjuda ett heltäckande koncept med tyngdpunkten på experimentell forskning, prototypframtagning och ekonomiskt stöd. De är den självklara partnern när en textil idé ska förverkligas eller ett behov mötas med textil teknik.