Re:textile

Finansiärer: VGR och Boråsregionen
Huvudman: Science Park Borås
Tidsram: 2016-2018

Re:textile har som ambition att möjliggöra affärer inom textil och mode med mindre råvarupåverkan. Genom att skapa en struktur för cirkulära flöden inom textil är ambitionen att Re:textile ska minska resursförbrukningen av textilier och skapa möjligheter för en hållbar livsstil för regionens invånare genom att nya affärsmöjligheter skapas. Projektet långsiktiga mål är att redan från början i designfasen tänka cirkulära flöden och utveckla produkter och affärsmodeller för en längre livslängd.

Utifrån tre tidigare projekt: ”Studio Re:design”, förstudien ”Uppbyggnad av ett industriellt/semiindustriellt flöde för re/upcycling av kläder” och ”Re-textile” kommer Re:textile (2016-18) att fokusera på två delar;

– förena designprocesser med affärsmodeller för ökad total hållbarhet i ett cirkulärt flöde – utbildning och systematik för hållbar design

– Re-design Factory – affärsmöjligheter inom re-design

Besök Re:textiles egen webbsida