Heidi Hautajärvi

Heidi Hautajärvi, processledare på Science Park Borås och moderator för seminariet Foto: Therése Eriksson

Heidi Hautajärvi, processledare på Science Park Borås och moderator för seminariet