Guringo – mot sann cirkularitet med hjälp av Circular Hub

Hållbarhet inom modebranschen behöver inte längre handla om kläder som håller länge. Istället har idén om komposterbara kläder, som du inte kan äga utan som efter användning går tillbaka till kretsloppet, blivit ett alternativ. Detta tack vare Guringo Design Studio, som med hjälp av Cirkular hub och innovationsmiljön DO-tank Center, tagit fram plagg som ”dör på kroppen”. Streamateria, som de bionedbrytbara kläderna kallas, är en del av Guringos vision om det sanna cirkulära samhället.

Hållbarhet inom mode- och textilbranschen har fått ett nytt perspektiv. Detta till stor del tack vare innovatörerna bakom Guringo Design Studio. Istället för att se hållbara kläder som något som ska hålla länge och övertas från generation till generation skapar Guringo kläder som är designade att återvinnas bara efter några få användningar.

När de engagerat och övertygande berättar om projektet blir man lätt såld på idén. När de sedan visar upp tillverkningsprocessen i verkstaden i DO-tank Center blir man ännu mer fascinerad. Tekniken är i sig relativt logisk. Det handlar om att imitera naturen, med en struktur som kan liknas vid ett löv. Först skapas ett membran vars struktur sedan fylls med en bioplast och ett fullt komposterbart plagg skapas. Samma upplevelse och kvalitet som konventionella kläder, menar Alexander Wolfe, en av grundarna till Guringo.

Alexander Wolfe, en av Guringos grundare, arbetar i DO-tanks maskinhall. Här använder han en en specialbyggd 3D-skrivare för att skapa det membran som utgör grunden i de komposterbara kläderna. Foto: Science Park Borås

– Det enda du måste tänka på är att du inte kan ha dem i garderoben, för de kommer försvinna. De är fullt komposterbara, precis som ett träd eller annat från naturen. Det blir en typ av fast fashion som du kan konsumera hur mycket du vill utan att få dåligt samvete för miljön. Plagget är en del av en cirkulär loop där det dessutom finns ett värde i varje del av cykeln. Vi har valt att döpa konceptet till Streamateria, vilket ska kunna jämföras med olika musik och filmtjänster på nätet. På samma sätt som du kan streama musik på Spotify ska du kunna streama en t-shirt. Du kan ta del av musiken, men du kan inte äga den. På samma sätt tänker vi att det ska vara med dessa kläder, förklara han.

Cirkulär ekonomi – en utmaning av status quo

Streamateria har gått från en visionär idé till ett projekt som resulterat i en fysisk produkt på lite mer än fem år. För Guringos del var projektet en naturlig del i utvecklingen av företaget, som redan från första dagen hade ambition och mål att bidra till ett hållbart cirkulärt samhälle.

Från vision till en fysisk produkt på lite mer än fem år. Foto: Erik Lindvall / Guringo

– Guringo reflekterar kring vilka vi är som är verksamma inom företaget. För oss finns det inget meningsfullt att lägga tiden på om det inte för samhället framåt mot transformation till det sanna cirkulära samhället. Ett samhälle med 0 % avfall och med värde i varje led, både i ekonomiska och materialmässiga värdekedjor. Som företag kan det finnas otroliga finansiella möjligheter i detta arbete, och också stora konsekvenser om man inte hänger med i utvecklingen, berättar Alexander.

”Va!?” var ordet som många potentiella samarbetspartners svarade med när Guringo pratade om hållbarhet 2011. Nu för tiden är situationen helt annorlunda och ämnet finns högt upp på agendan hos många företag. Däremot kan det finnas en svårighet i att förändra tankegångar och förhållningssätt som sedan lång tid tillbaka varit fastetsade i företagens framgångssagor.

– Vi tycker oss ändå uppleva att det börjar hända mer och mer i företags arbete mot mer cirkulära produkter. För oss på Guringo, som i vårt dagliga samtal vrider och vänder på allt vi ser för att göra det mer hållbart, kan det te sig naturligt men för många är det en jätteutmaning att vända på begrepp och tankegångar. Begrepp och tankegångar som för många företag fortfarande är självklara. Men sanningen är att vi har levt på lånad tid och med lånat material. Det är ju ingens fel, men det var ju bara ett lån. Det håller inte längre, utan vi måste våga tänka om. Det gäller för företag att ifrågasätta och utmana status quo, då har man möjlighet att nå den nya hållbara marknaden först och fortsätta vara framgångsrik.

Do-tank Center – en katalysator

Det kan till stor del handla om vilja, att våga ifrågasätta det förgivet tagna, men det behövs även förutsättningar för att kunna ställa om och göra sin verksamhet mer cirkulär. I arbetet med Streamateria har Circular hub och DO-tank Center spelat en avgörande roll för Guringo.

– För oss har Do-tank Center haft en nyckelfunktion på många olika sätt. Framförallt har det varit som en katalysator i vår utveckling, och också gett oss kontakter och ett stort nätverk. Rent konkret har vi fått möjlighet att använda innovationsmiljöns verkstad och labb för att utveckla våra prototyper, och i vårt arbete fått ovärderligt tekniskt stöd av de innovationstekniker som finns på plats. Här finns också många människor som har stor kunskap om cirkularitet och cirkulära processer, att få vara nära dem och kunna lyfta vissa frågor har för oss varit nyttigt, konstaterar Alexander.

Strukturen i kläderna kan liknas vid ett löv. Foto: Erik Lindvall / Guringo

Circular hub erbjuder verktyg och metoder för att konkretisera en väg för företag mot cirkulära affärsmodeller och hur man kan se på cirkulär återvinning i sina produkter. Marie Widén, projektledare vid Circular Hub, välkomnar alla små- och medelstora företag med viljan att ställa om.

– Vi vill verka för SME-företagen och deras resa mot en cirkulär hållbar affärsmodell inom textil och mode. Det är så otroligt roligt att se företag som kommer till oss med behov om att bli mer cirkulära. Vi tror det är till stor nytta att företag praktiskt kan laborera i våra verkstäder i DO-tanken och utveckla prototyper. Det är inte bara för företagens möjlighet att utveckla sitt hållbara arbete utan att behöva investera i egna maskiner, utan också om att visa på konkreta exempel på resultat ur cirkulära modeller för omvärlden. Vi är glada att arbeta med Guringo och hoppas på fler företag som vill följa med på resan, berättare Marie.