28 april: Workshop – Få en produkt att bli cirkulär

Välkommen till en workshop där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär produkt ska bli cirkulär. Du får med dig kunskap om cirkulär ekonomi, tankesätt, steg och möjligheter kopplat till produkten utifrån olika cirkulära perspektiv så som; livslängd, cirkulära designstrategier, återanvändning och spårbarhet.

Läs mer och anmäl dig senast 25 april