26-29 april: Akademiveckan

26–29 april uppmärksammar Högskolan i Borås nya professorer, doktorer och hedersdoktorer. Välkommen till öppna föreläsningar och presentutdelning med fanfar från Akademiplatsen – allt sänds så klart digtalt.

Föreläsningar

  • Resource efficiency and recovery – A key issue to stop global warming, Andreas Gundberg, hedersdoktor
  • Digitaliseringen av hållbar konsumtion, Christian Fuentes, professor i företagsekonomi
  • Fältnära polisforskning – vad, hur och varför, Micael Björk, gästprofessor vid Akademin för polisiärt arbete
  • Frontanställdas roll i en allt mer digitaliserad detaljhandel, Nicklas Salomonson, professor i företagsekonomi med inriktning mot digital handel
  • En studie i spektra, Jens Wittsten, professor i matematik
  • Är källkritik möjlig i den digitala kulturen?, Jutta Haiders, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
  • Pedagogiska trender, tidlösa ideal – och Basil Bernstein, Anita Norlund, professor i pedagogiskt arbete

Läs hela programmet på Högskolan i Borås webb