Taggade plagg banar väg till nya affärsmodeller

Plagg med interaktiva taggar
Plagg med interaktiva taggar.

Nya upplevelser för kunden och möjligheter till nya affärsmodeller, det öppnar innovationsprojektet Connect Me för. Genom att sätta interaktiva taggar i plaggen går det att koppla dem både till spårning av produktionsflödet och till olika slags tjänster.

Modebranschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet och att hitta nya typer av intäktskällor. Vägen dit kräver att modeindustrin digitaliseras genom hela ekosystemet, från råvaruproducent till slutkonsument. Kärnan i projektet är att få till ett cirkulärt förhållningssätt till produktion och konsumtion.

Ett av delprojekten inom Connect Me har genomförts vid Science Park Borås och Textilhögskolan, tillsammans med ett antal modeföretag som nappat på idén med att förse plagg med en så kallad NFC-tagg (Near Field Communication – avläsning av taggen utan direktkontakt med läsare).

Flera olika kompetenser har koppats till projektet.

Koppling mellan plagg och digital plattform

Mathias Bräck, innovationstekniker vid Science Park Borås, har arbetat med att utveckla taggen:

– Vi har samverkat med företag kring nyttjandet av NFC-teknik inom framtida affärer. För att få den ekonomiska kalkylen att gå ihop i en cirkulär affärsmodell, där plaggen ofta är ganska kostsamma att producera då de ska leva länge eller ha en modulär design, behövs flera alternativa intäktskällor – förutsatt att kunden inte är beredd att ta hela kostnaden. Då kan NFC-tekniken vara en möjliggörare genom att fungera som koppling mellan det fysiska plagget och en digital plattform. Genom att uppmuntra kunden att återkommande skanna sina plagg i olika situationer, kan detta generera data som kan vara ett värde för producenten, förklarar han.

Taggen kan också underlätta för kunder, som inte är på samma fysiska plats, att på ett lätt sätt utbyta information om plagget. Exempel på detta kan vara hur många tidigare ägare plagget har haft, bilder på plagget genom hela sin livslängd tills nu, materialinnehåll eller intressant och värdehöjande historik.

Tillhörande webbapplikation

Ett annat delprojekt har handlat om att utveckla en webbapplikation med tillhörande backend-logik. För detta arbete står Björn Dahlstrand, systemutvecklare vid Högskolan i Borås. Han har jobbat med mjukvaruimplementering, främst inom ett annat projekt vid Science Park Borås, Lånegarderoben, som just nu är under utveckling och dockar in i projektet Connect Me. Där ska taggningen hjälpa till att hålla reda på utlåning och återlämning av plagg.

De kollektioner som ingår i projektet Connect Me visar att klädesplagg kan leverera upplevelser och intäkter under plaggets hela livslängd och därigenom hjälpa modebranschen att utvecklas till en hållbar upplevelsebaserad industri.

Underlättar automatisering av hantering

Jonas Larsson, lektor och forskare inom Textilt Management med fokus på digitala system för lokal produktion och kundanpassning av kläder och hållbarhet inom sko- och modeindustrin kommenterar:

– På grund av det textila materialets fysiska egenskaper låter helautomatisering av till exempel konfektionering att vänta på sig. Dock kan vi redan nu genom att tagga textila produkter underlätta automatisering av hanteringen av produkterna i andra sammanhang, exempelvis i distributionsflöden, i butik, i användarfasen hos bäraren där kläderna kan säga till när de inte använts på ett tag eller i återvinnings- och återanvändningsprocesser. På så sätt kan produkterna användas längre och slöseriet med naturresurser kan minska.

Jonas Larsson har tillsammans med projektgruppen kartlagt en ”state of the art”-matris, där man ser över möjliga taggningstekniker i relation till material, produkt och informationsdimension. Matrisen skapar också en förståelse för taggningstekniker utifrån tillämpning. Det är en modell som skapar en större förståelse gällande teknik respektive funktion.

– Kartläggningen i projektet har skapat nya förutsättningar för branschen och riktar vidare möjligheter vad taggade plagg kan skapa för mervärde för verksamheter, både gällande produkt och affärsmodell. Science Park Borås ser fortsatt taggningstekniker och spårbarhet som ett viktigt område inom cirkulär ekonomi att arbeta vidare med tillsammans med företag i framtida projekt, säger Marie Widén, projektledare vid Science Park Borås.

Utvecklat tech-pack

Skiss med placering av tagg på en kjol
Beskrivning från XV Production för placering av tagg på en kjol.

Ett av företagen som deltagit i projektet är XV Production i Borås.

– Vår roll har varit att hjälpa till att lösa de tekniska processerna för att underlätta för en sömnadsoperatör eller ett produktionsteam. Vi har gjort olika beskrivningar av hur man kan placera NFC-taggar på ett så smart sätt som möjligt med en bra konstruktion, både med hänsyn till hur man använder plagget och i sömnaden i produktionsprocessen, säger Evelina Ingvarsson som jobbar med profilering och koncept på företaget.

– Vi har utvecklat ett så kallat tech-pack, ett dokument som innehåller de tekniska beskrivningarna som är till för att underlätta informationsflödet mellan designer/beställare och produktionsteam/sömnadsoperatör. Ett tech-pack kan innehålla allt från material, tillbehör, mått och beskrivning på hur en produkt konstrueras.

Vad betyder samarbetet med Science Park Borås?

– Vi tycker att all forskning som Science Park Borås gör är väldigt intressant, och att få vara en del av detta betyder otroligt mycket för oss då vi vill vara i framkant inom textil- och modebranschen. Vi tyckte det var ett super kul projekt och hade gärna utvecklat tech-packen ännu mer och få in det i olika scenarier och branscher, säger hon.

Läs mer

Testgarderob med taggade plagg
Testgarderob med taggade plagg.

Om Connect Me:

Syftet med projektet har varit att undersöka förutsättningar för att kunna implementera och kommersialisera taggningsteknik inom textil och mode, så kallade ”uppkopplade kollektioner” och se över förutsättningar för denna teknik inom textil och mode, identifiera kunskapsluckor kopplade till industrikrav och användande, vilket behövs för framtida utveckling.

Målet har varit att skapa ett underlag för aktörer inom textil- och modebranschen och visa hur taggningsteknik kan skapa möjligheter för cirkulära system. Under projektets gång har företag bjudits in till olika workshoppar för att få inblick i hur NFC-taggning kan användas.

Om ID-taggning av plagg:

NFC-tagg/NFC-chip: NFC står för ”Near Field Communication”. NFC-taggen kan kommunicera enbart med närhet, den behöver alltså ingen beröring.

  • Taggningen skapar en unik koppling mellan ett fysiskt plagg och en digital story (där den unika identifikationen kan skyddas genom kryptering och lösenord).
  • Taggen som fästs på plagget kan, förutom att bära en unik identitet, även användas mot konsument som informationsbärare. Exempelvis länka till en specifik webbplats.
  • Taggen kan bära information från konsument som exempelvis triggar ett särskilt logistiskt flöde vid returer (exempelvis vid tvätt och reparation med mera).
  • En NFC-tagg kan återanvändas, och har en livslängd på tio år och cirka 100 000 läs/skrivoperationer.
  • En NFC-tagg lämpar sig bäst då man nyttjar NFC-teknikens särskilda egenskaper (som exempelvis möjlighet för kunden själv att läsa/skriva information). Annars fungerar exempelvis ett enkelt tryckt serienummer lika väl och är en mindre miljöbelastning.

Prototyper framtagna med tech-packs har ställts ut i DO-tank center på Science Park Borås för allmänheten. För att få tillgång till material, går det att ställa förfrågan till Marie Widén på Science Park Borås.

Projektet Connect Me har genomförts vid Science Park Borås i samarbete med branschorganisationen Swedish Fashion Council under perioden 2018-10-31– 2021-03-31 och har finansierats av Vinnova.

Vinnova logotyp

Text: Solveig Klug
Foto: Science Park Borås / Privat