1 september: Så gör du din produkt mer cirkulär – Temadag

Välkommen till en temadag där du går från teori till praktik. Utmaningen blir att jobba i case där en linjär produkt ska bli cirkulär.

Du får med dig kunskap om cirkulär ekonomi, tankesätt, steg och möjligheter kopplat till produkten utifrån olika cirkulära perspektiv så som; livslängd, cirkulära designstrategier, återanvändning och spårbarhet. Under dagen kommer vi workshoppa i grupp utifrån ett givet case. Efter workshopen få du med dig lösningar och tankesätt från de andra grupperna. Dagen ger dig nya konkreta tankesätt att ta med dig hem till din egen verksamhet.

När: Onsdagen den 1 september, kl 09:30-12:00.
Var: Online.
Temadagen vänder sig till dig som är intresserad av att skapa cirkulära produkter. Vi vänder oss i första hand till små- och medelstora tillverkande företag.

Läs mer och anmäl dig via Circular Hubs webb