Fransk-svensk forskningskonferens skapade textila kontakter

Den 18-19 oktober samlades forskare från Frankrike och Sverige hos Science Park Borås för årets upplaga av French Swedish Research days – den här gången med fokus på hållbara textilier.

French Swedish Research Days är ett årligt återkommande evenemang som arrangeras av den franska ambassaden i Sverige. Syftet med konferensen är att öka samarbetet mellan forskare i Frankrike och Sverige och ge dem en möjlighet att presentera och diskutera sitt arbete och utmaningar som de står inför. Evenemanget ger också en möjlighet att hitta eventuella partners till framtida projekt.

I år hålls konferensen för 25:e gången och då årets tema var textil var den självklara platsen Textile Fashion Center, med Science Park Borås som medarrangör. Frankrikes ambassadör Etienne de Gonneville var på plats och han ser dagarna som ett viktig led i det fransk-svenska partnerskapet för innovation och gröna lösningar, som undertecknades år 2017:

– Det behövs fler internationella partners och ett starkare Europa som kan ta vara på sina resurser för att klara av FN:s klimatmål. Dessa dagar passar väl in i det arbetet, säger han.

Etienne de Gonneville, Frankrikes ambassadör i Sverige.

Frankrike en föregångare på socialt ansvar hos företag

Deltagarna fick bland annat lyssna till Cecilia Tall, generalsekreterare på TEKO, som berättade om branschens största utmaningar samt hur second hand och lagningstjänster kan vara lösningen på en mer hållbar industri. Hon berättade även om hur Sverige kan dra lärdomar av Frankrike som ligger långt före Sverige i sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). CSR kan förklaras i hur företag själva tar ett socialt ansvar och medverkar till ett bättre samhälle och en renare miljö.

Bruno Mougin, Techtera.

Bruno Mougin, projektledare på Techtera, presenterade sin organisation som är ett innovationskluster för den franska textilindustrin. Techtera har tagit fram en strategisk färdplan för hur textilbranschen ska arbeta mer hållbart, under de närmsta fem åren. Bruno Mougin berättade under den efterföljande frågestunden att Sverige kan bidra med mycket kunskap om cirkulär ekonomi.

”Kontakterna har stärkts”

Mikael Skrifvars, professor inom forskningsområdet resursåtervinning vid Högskolan i Borås, var med och planerade dagarna. Han är väldigt nöjd med eventet:

– Det var mycket lyckat med många intressanta och relevant presentationer. Kontakterna mellan Sverige och Frankrike har stärkts och vi har även kunna sätta Borås på kartan i Frankrike, gällande att vara en betydande aktör inom textilforskningen. Det här tillfället kommer även att leda till ett ökat studentutbyte, samt samarbeten med nya universitet. Speciellt viktigt var den franska ambassadörens besök, vilket kommer att leda till nya framtida kontakter med företag i Frankrike.

Text: Christoffer Wackenstam
Foto: Vasilios Bartziokas