En makerspacemiljö utvecklas i Borås

Kultur och kreativa näringar bidrar med idéskapande innehåll till teknisk och social innovation. Vi ser initiativ som idag allmänt går under begreppet DIY växa fram. Makerskulturen drivs av samhällsmedborgares vilja att göra saker på nya sätt och utmana invanda mönster. Allt fler makerspaces dyker upp och etableras runt om i Sverige och Europa med tillgång till elektroniklabb, sy-studios, laser-skärare och 3D-printers under ett och samma tak. Här ges en utmärkt miljö för idéutveckling och enkel prototypframtagning.

Under 2016 har Science Park med stöd från Vinnova haft möjlighet att genomföra en förstudie och lära sig mer om den framväxande makerrörelsen i Sverige och internationellt kopplat till hållbar utveckling, textil och mode. I projektet har vi lagt grunden till ett långsiktigt samarbete mellan Re:textile, Modeinkubatorn, Textilhögskolan, Smart Textiles, Textilmuseet och Innovationsplattform Borås.

Projektsamordnare Ulrika Nilsson.

– Vi vill tillsammans skapa bättre förutsättningar för makers inom området för hållbar utveckling att mötas, diskutera och kollaborera. Projektets insatser riktar sig till makerrörelsen i hela Sverige med fokus på hållbar utveckling, kopplat till mode och textil.

– Vi vill också få ett inflöde till Textile Fashion Center som kan bli en vital plats för skapande aktiviteter. Vi ser att ett makerspace i Borås ska vara en arena, mötesplats och utvecklingsmiljö för projekt och kreativa människor inom många olika områden, säger hon.

När projektet är slut hoppas hon att de har lagt en grund för en insats i syfte att stärka och synliggöra den svenska makersrörelsen nationellt som internationellt.

”Makerrörelsen genomsyras av en ”can-do-will-do” attityd. Makers i vid mening är innovativa individer som söker lösningar på problem utifrån egna uppslag i samverkan med andra inom eller utanför sitt yrkesområde.”