Säkra din plats till Nationell verkstad

Säkra din plats till vår spännade konferens om hållbar konsumtion och hållbara livsstilar. Anmälan är öppen till 10 oktober.

Bland många andra träffar du ekonomiprofessor Micael Dahlen och kulturantroprologen Katarina Graffman som står redo att bidra med input kring hur vi tillsammans kan förändra våra vanor och beteenden så att vi kan bli mer hållbara. Inriktningen på konferensen är att ge ny kunskap men framför allt bättre redskap och metoder för hållbar livsstil och hållbar konsumtion.

Projektledare Johanna Lindblad berättar om varför du ska komma:

– Livsstil och konsumtion sågs länge som något privat och personligt, men när planetens gränser spräckts är det en uppgift för alla att ta sig an. Nationell verkstad fokuserar på de trender och mönster som håller på att växa fram och vill uppmuntra till ännu mer ”verkstad”, alltså handling runt om i Sverige.

Vem ska komma?

– Vi välkomnar särskilt dig som arbetar på ett företag, i offentlig sektor eller i en organisation som vill känna till aktuella trender inom konsumtion och agera. Du kan dra stor nytta av att delta.

Vad kommer konferensen att innehålla?

– Våra två dagar är fyllda av inspirerande talare som får deltagarna att tänka i nya banor och ökar viljan att bidra. Vår ”keynote speaker” är den inspirerande ekonomiprofessorn Micael Dahlen som menar att det dags att omdefiniera begreppet kapital och istället börja prata om andra värden som kan berika våra liv, karriärer och verksamheter. Dag två blir det workshop och fokus på handling.

För program och anmälan