Hur människa möter teknik – temat på årets Park Annual där Science Park Borås deltog

  1. Mer än 500 personer från life science-sektorn var anmälda till årets upplaga av Sahlgrenska Science Parks internationella konferens Park Annual i Göteborg. Årets tema var framtidens hälsa – med fokus på hur människa möter teknik.

Marie Widén från Science Park Borås presenterade tillsammans med Jessica Planefeldt Sahlgrenska Science Park och Hanna-Marie Verdonck Skövde Science Park samverkansprojektet Inn2Health. Fokus var på att beskriva vilken effekt branschöverskridande samarbete kan ha. Hur viktigt det är att hitta olika infallsvinklar från olika branscher för att hitta unika lösningar inom vården.

– I Inn2Health tror vi på att SME:er tillsammans med akademi ska generera goda resultat genom att se utifrån sina egna perspektiv på hur problem inom vården i Västra Götaland kan lösas, säger Marie Widén. Det är ett spännande experiment! Vi tror på denna projektprocess och hoppas att den ska få effekt nationellt.

Läs mer om Park Annual